De rode draad, gesprekken over het geloof  voor de tussengeneratie

Binnen onze kerk houden wij gesprekken over het geloof onder de titel ‘de rode draad’. Een rode draad geeft de loop van iets aan. Wellicht loopt het geloof als een rode draad door jouw leven of zou je dat graag willen. Praat, denk, luister en lees dan met ons mee. Je bent van harte welkom. Iedere maand komen we bij elkaar van 20.00 uur tot 21.30 uur bij iemand thuis. Wil je maandelijks een aankondiging hebben per mail, geef je naam en mailadres dan door aan ds Corma Baas, tel: 7519430 of mail: Ook als je één keer wilt deelnemen, ben je uiteraard van harte welkom. Elke avond heeft namelijk zijn eigen invalshoek en thema.

Dinsdag 8 oktober: Ken je mij, wie ben ik dan?
Deze bijeenkomst is op Het Firmament 208 bij Anneke en Bert Schoonbeek

De kaarten op tafel! De vragen op het labeltje van de theezakjes! De briefjes in de mopperpot! Op verschillende manieren worden wij uitgedaagd iets over onszelf te vertellen. Iets van onszelf te laten zien.
Hoever durf jij daarin te gaan? Mag er meer gevraagd worden dan wat je hobby is? Mag er ook gevraagd worden hoe je in het leven staat? Op deze eerste avond van het nieuwe seizoen starten wij met een kennismaking. Geef je antwoord op de gestelde vraag of schuif je het weer onder op de stapel?

Woensdag 6 november: Op de bonnefooi
Deze bijeenkomst is op Herculesstraat 15 bij Korrie Dijkgraaf

Op de bonnefooi reizen, te goeder trouw. Ben jij een persoon die een (vakantie)reis tot in details uitwerkt, boekt, verzekert? Zet jij de avond voor vertrek je kast open en mik je van alles in je koffer? Wij luisteren vanavond naar elkaar hoe wij op reis gaan en wat dat zegt over ons karakter, over onze manier van leven. Alles ingecalculeerd of à bonne foi?

Donderdag 12 December: De Kerstgedachte
Deze bijeenkomst is op Fortlaan 43 bij Corma Baas

De meesten van ons vieren al een leven lang Kerst. Als kind keek je er naar uit. Nu zou je soms willen dat die kerstdagen maar weer achter de rug zijn. Welk voorwerp, welke etenswaar, welke geur verbind jij aan kerst? We brengen allemaal iets mee om aan de hand van dat voorwerp te praten over onze herinnering aan het Kerstfeest en wat vandaag de dag de betekenis van dit feest is voor jou.

Maandag 13 januari : Wat ik je wil vragen!
Deze bijeenkomst is op Sluisoordlaan 458 bij Alien Landman

Kinderen vragen alles! Waarom kun jij niet lopen? Waarom kijk je zo boos? Waarom draag jij die kleren? Waarom? Ieder leeft wel met een aantal vragen die je de ander eigenlijk wel eens zou willen stellen. Voel je belemmeringen bij wat je wilt vragen? Wanneer schroom je om te antwoorden? In hoeverre is alles van elkaar weten een ‘must’? Wanneer overschrijd je de grenzen van fatsoen?

Dinsdag 11 februari : Gaven van de Geest
Deze bijeenkomst is op Houttuinen- Noord 50 bij Janneke en Ronald Rongen

Lied 841 beschrijft de vruchten van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, goedertierenheid (goedheid) vriendelijkheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Paulus beschrijft ze in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 5: 22-23. We gaan met elkaar in gesprek waar je die gaven bij de ander ziet en bewondert en waar jij ze mist. Zijn ze trouwens aan te leren?

Woensdag 11 maart: Accepteren, aanvaarden, loslaten.
Deze bijeenkomst is op Bierbrouwershorst 42 bij Annemieke Koldenhof

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien!
Woorden, toegeschreven aan Augustinus. Niet alles in het leven is leuk, is goed geweest, is dragelijk. Moet je dat dan maar een leven lang met je meezeulen? Wat zeggen die woorden accepteren, aanvaarden en loslaten ons? Kunnen we dat?

Donderdag 16 April:
Wandelend of fietsend, pratend, genietend, brengen we deze avond met elkaar door. Houd de nieuwsbrief of je email in de gaten voor informatie
over plaats en tijdstip van vertrek