De diensten van PW Apeldoorn-Noordoost worden gehouden in de

Julianakerk

Deventerstraat 91, 7322 JL  APELDOORN.

(telefoon 366 36 25).

Mailadres koster: