In overleg met en onder verantwoording aan de kerkenraad zorgen de kerkrentmeesters voor de financiële en materiële voorwaarden van onze wijkgemeente.

Daarbij kunt u denken aan:

  • Het beheer en onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie en de inventaris.
  • Het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening
  • Geldwervingsacties waaronder kerkbalans
  • Het verzorgen van de ledenadministratie
  • Het beheer van de wijkkas

Wanneer wij het goed doen, loopt alles op rolletjes en merkt u als lid van onze wijkgemeente weinig van ons werk op de achtergrond.