Wijkkas Protestantse Wijkgemeeente Apeldoorn-Noordoost

Het banknummer is: NL06 INGB 0003 4681 47
ten name van: Prot. Wijkgem. Apeldoorn-Noordoost

Penningmeester is:

Magda van Erkel, telefoon 055-505 39 19.
e-mail: .