Diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia en betekent ‘dienst’. Het gaat om het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samhulpvragenenleving. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

Ook de diaconie van PKN Apeldoorn Noordoost wil hieraan concreet een bijdrage leveren. Wij zijn er voor leden van de kerk, maar uitdrukkelijk niet alleen voor leden van de kerk. Iedereen kan een beroep op ons doen.
Een belangrijke taak van de diakenen is om te zien naar mensen die maatschappelijk in een moeilijke situatie verkeren. Of het nu gaat om financiële problemen of om andere redenen maakt niet uit. De hulp van een diaken kan bestaan uit adviseren of wegwijs maken bij de gemeentelijke overheid. Soms is een materiële bijdrage gewenst. Als het om enkele goederen of kleine bedragen gaat, kan de diaconie daarover zelf beslissen. Als grotere bedragen nodig zijn, wordt de centrale diaconie van PKN Apeldoorn erbij betrokken. Meer informatie over de centrale diaconie van PKN Apeldoorn kunt u HIER vinden.

De diaconie is bekend met allerlei instanties die mensen individueel hulp verlenen, adviseren of informatie bieden. Wij hebben een op onderwerp gerangschikt alfabetisch overzicht gemaakt. Het vermeldt adressen, telefoonnummers, websites en emailadressen, zodat u de instanties rechtstreeks kunt benaderen. In een aantal gevallen zelfs anoniem. Slechts een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen: schulden, eenzaamheid, vervoer, incest, ouderenzorg, mantelzorg etc. etc.

Contact:
Als u de diaconie rechtstreeks wilt bereiken dan kunt u dat doen via
Rekeningnummer diaconie: NL92 RABO 0133 9689 79 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Apeldoorn.

Handje Hulp Noordoost

hhHandje Hulp-Noord Oost is opgezet door de diaconie en bestaat uit een grote groep gemeenteleden die hulp kunnen bieden op kleine schaal en niet structureel.
Zoals een fietsband plakken, een keertje boodschappen doen, vervoer naar het ziekenhuis, de hond uitlaten als men dat zelf een keertje niet kan. Omzien naar elkaar in de wijk.

Heeft u hulp nodig? Neemt u dan contact op met:

Senioren Noord Oost

logo_sno
Senioren Noord Oost organiseert activiteiten voor met name ouderen.
Ze bestaat uit een aantal contactpersonen die ouderen bezoeken en meewerken aan de verschillende activiteiten.
Wat doet SNO zoal?

  • Bezoeken van ouderen; iedere ouderenbezoek(st)er heeft een aantal adressen die ze regelmatig bezoekt. Met verjaardagen en huwelijksjubilea brengen zij een attentie of bloemen.
  • Organiseren van een Kerst- en Paasviering.
  • Organiseren van gezellige middagen, voorjaar, zomer en najaar.
  • Assisteren bij het rondbrengen van de kerst- en paasattenties naar de bewoners van de verzorgingshuizen.
  • Organiseren van een dag/middagreisje

SNO probeert zo aandacht te geven aan ouderen die (soms) weinig andere contacten hebben, waardoor eenzaamheid op de loer ligt. Deze aandacht heeft een laagdrempelig niveau. Het is meer een gezellige visite en wordt ook als zodanig op prijs gesteld.
Toch kunnen op deze wijze problemen gesignaleerd worden en doorgegeven aan predikant of pastoraal werker, waardoor er adequaat gereageerd kan worden.

Van Oost naar Oost

oostnaaroostVan Oost naar Oost is de naam van het jongeren-ouderenproject van de Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost. De groep organiseert sinds 2009 een diaconale jongeren-ouderenreis naar Oost Europa. In 2024 gaan er weer twee groepen naar Albanië.

Vorige reizen kunt u zien op Facebook vanoostnaaroost of via de site van vanoostnaaroost!!!

 

Diaconale vakantie

laarhuusIeder jaar biedt de diaconie mensen die in bijzondere omstandigheden verkeren en mensen met een minimum inkomen, de mogelijkheid om op vakantie te gaan.

Er zijn diverse mogelijkheden:

Vakantiecentra voor mensen met een lichamelijke beperking en hun eventuele partner, bijv. vakantiehotel “De Wereld” in Lunteren.
Deze vakantieweken zijn bedoeld voor mensen die gezelligheid zoeken en voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen of willen gaan. Er zijn begeleiders aanwezig die zorgen voor een goed verloop van de vakantieweek.

Verder zijn er vakantie mogelijkheden voor éénouder gezinnen. Ook hiervoor zijn speciale arrangementen beschikbaar.

En ook voor mensen of gezinnen met een minimum inkomen kan een vakantie geregeld worden, bijvoorbeeld in een huisje of stacaravan.

ZWO

logo-zwoEén van de onderdelen van de diaconie is de werkgroep ZWO.
De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking.
De ZWO commissie heeft 2 hoofdtaken:

geven van informatie aan de gemeente over zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking;
ondersteunen van het werk van Kerk in Actie door geld in te zamelen.

Door de werkgroep van de ZWO worden het hele jaar door verschillende acties gehouden.
Zoals bijvoorbeeld:

paasgroetenactie (kaarten voor gevangenen);
verkopen van kaarsen voor Amnesty International;
handtekeningenacties;
uitdelen van folders bij collectes voor een van de projecten van Kerk in Actie.

Heeft u vragen over het werk van Kerk In Actie, dan kunt u kijken op de website van Kerk in Actie (http://www.kerkinactie.nl/).

Autodienst

Voor het vervoer naar de zondagse kerkdienst functioneert de Autodienst; vrijwilligers die mensen, die bijvoorbeeld slecht ter been zijn, bij toerbeurt halen en brengen.

Wilt u gebruik maken van de autodienst?
Of beschikt u over een auto en wilt u af en toe rijden?
Dan kunt u contact opnemen met Anke Buntjer

Stuur een e-mail naar: of bel met:

Anke Buntjer: 055 – 3603431

Creagroepen

Image2Elke 1e donderdag van de maand komt er in de Ontmoeting  bij de Julianakerk een groep mensen samen om al koffie drinkend en gezellig bijpratend creatief bezig te zijn. Tijdstip: 9.30 u tot 11.30 u.
Iets voor U? Neem dan contact op met Aagke de Roode, tel: 055 – 366 61 21 of mail: .

 

Een impressie van een creatieve koffieochtend:

creatievegroep3 creatievegroep2 creatievegroep4 creatievegroep1

Ondersteuning Kerk in Actie

Om het werk van Kerk in Actie te ondersteunen houden we een aantal structurele inzamelingsacties: postzegels en briefkaarten, oude mobieltjes, ‘oud’ geld en cartridges. De opbrengst van de postzegels en kaarten is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie (tachtig procent) en de Gereformeerde Zendingsbond (twintig procent).

Ansichtkaarten en postzegels

ansichtkaartEr zijn veel mensen die kaarten verzamelen. Daarbij gaat het vaak om bepaalde onderwerpen zoals b.v. kerken of molens, of kaarten van een bepaalde stad of streek. Maar ook om dubbele kaarten van b.v. Anton Pieck of Rien Poortvliet. De ingezamelde kaarten worden gesorteerd en aan verzamelaars verkocht op beurzen, die bijna veertig keer per jaar, verspreid over het hele land, gehouden worden. Als u ook postzegels en/of kaarten voor de Zending wilt gaan sparen, wilt u dan aan de volgende richtlijnen denken?

 

postzegelPostzegels ruim uitknippen of afscheuren (ca. 1 cm); beschadigde zegels hebben geen waarde. Afweken, tellen en sorteren is niet nodig. Dat doen vrijwilligers volgens bepaalde richtlijnen.
Scheur of knip geen postzegels van de kaarten. De kaart mét zegel en stempel is vaak meer waard dan losse zegels. Beschadigde kaarten hebben geen waarde!

Oude mobieltjes

Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Kerk in Actie krijgt voor veel mobieltjes maximaal € 3,50. Ze worden met name in Afrika en Azië op de markt gebracht waar het GSM netwerk vele malen betrouwbaarder is dan het ‘vaste’ net en er veel vraag is naar de goedkopere recycle toestellen. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt. U kunt de oude mobieltjes inleveren in de kerk of gratis opsturen naar: Kerk in Actie inzameling, Antwoordnummer 79, 7400 VB Deventer.

Oude cartridges

Wilt u oude cartridges (inktpatronen) sparen voor Kerk in Actie? Voor elke bruikbare cartridge (orgineel) ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko. Alle merken en typen inkt- en tonercartridges zijn welkom. Het bedrijf Eeko is vooral geïnteresseerd in Hewlett Packard, Canon, Lexmark, Panasonic, Ricoh, Dell en Brother. U kunt ze met porto sturen naar Kerk in Actie, t.a.v. Renate Barendregt, Postbus 456, 3500 AL Utrecht.

Diaconie Apeldoorn-Noordoost

Wilt u contact opnemen met de Diaconie van de Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost, mail dan naar:

Wilt u een financiële bijdrage voor de Diaconie overmaken?

Het rekeningnummer van de Diaconie Apeldoorn is NL92 RABO 0133 9689 79 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Apeldoorn.

Samenstelling wijkdiaconie

Samenstelling wijkdiaconie
Sectie 1 Zuidbroek
Sectie 2 Anklaar
Sectie 3 Sprenkelaar Gerrit-Jan van Zuijlen
Sectie 4 De Mheen
Sectie 5 Sluisoord Ellen Sinke
Sectie 6 Zevenhuizen Ellen Sinke
Sectie 7 Welgelegen Fie Nieuwenhuizen
Sectie 8 Osseveld West Fie Nieuwenhuizen
Sectie 9 Osseveld Oost Arend Jan Bevers
Sectie 10 Woudhuis
contactpersoon Senioren Swaniek Veldhuis
Diaken Jeugd

Vakantiegeld samen delen

Jaarlijks in mei/juni wordt de actie ‘Vakantiegeld Samen delen’ gehouden. Diegenen die een ruim inkomen ontvangen, nodigen we uit om te delen met wie weinig of niets hebben. Voor velen een mooie gelegenheid om iets voor een naaste in de directe omgeving te doen. Deze solidariteit wordt gestimuleerd en georganiseerd door kerken in Apeldoorn, omdat de kerk gelooft dat alle mensen er beter en gelukkiger van worden als mensen uit liefde en zorgzaamheid met elkaar delen.
Het gaat om bewustwording van de grote verschillen in inkomen die er in onze samenleving zijn en die alleen maar groter worden.

U kunt HIER de folder van dit jaar inzien of downloaden

Kidsclub en kidskledingmarkt


KIDSMiddagenApeldoorn: organiseert kidsmiddagen voor kinderen van gezinnen voor wie een leuke middag niet vanzelfsprekend is om van allerlei redenen. Onze kinderen komen veelal uit bijstandsgezinnen of uit gezinnen waarvan de ouders gescheiden zijn, gezinnen waarbinnen huiselijk geweld is, gezinnen waar (psychisch) zieke ouders zijn, vluchtelingen enz. De activiteiten op zo’n middag staan altijd in teken van een thema. We hebben een team van ongeveer 20 hele enthousiaste vrijwilligers voor dit gebeuren en per keer kunnen we 50 kinderen bedienen. We hebben inmiddels een breed netwerk opgebouwd d.m.v. contacten binnen Apeldoorn met van allerlei organisaties die deze doelgroep bedienen. Deze kidsmiddagen houden we altijd 3 á 4 x per jaar op woensdagmiddag van 14.30u tot 17.00u. We werken meestal in 5 groepen van 10 kinderen op zo’n middag en we eindigen altijd met een grote activiteit zoals theater e.d. met alle kinderen.

KIDSkleding- en Speelgoedmarkten: Ook hebben we 2x per jaar een KIDSkleding-en Speelgoedmarkt voor dezelfde doelgroep. We zamelen nette, mooie kleding in en deze doelgroep kan op deze markt te kleine kleding omruilen voor grotere maten. Voor de rest is alle kleding en speelgoed te koop voor 50 eurocent. Buiten dat we deze doelgroep in de kleren helpen, wordt de opbrengst van deze markten gebruikt om de kidsmiddagen te bekostigen. De KIDSkleding- en Speelgoedmarkt houden we altijd op een vrijdag in het voorjaar en najaar vanaf 14.00u – 17.00u

Rondkomen in Apeldoorn

HIER kunt u het boekje vinden over rondkomen in Apeldoorn dat uitgebracht is door de burgerlijke gemeente Apeldoorn