Binnen de Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost zijn diverse koren actief. Hierin zingen mensen uit de hele wijkgemeente mee.

Gospelkoor GoodNews

De naam GoodNews is gekozen door de leden van het eerste uur. We zijn actief bezig met ons geloof en willen door te zingen Hét Goede Nieuws verspreiden. Op 12 september 2006 hadden ze hun eerste repetitie en tot de dag van vandaag komen ze om de week op dinsdagavond bij elkaar om onder leiding van Chris Stellaart in de Julianakerk te oefenen. De begeleiding bestaat uit de dirigent op piano. De wens is nog een pianist en zelfs als het kan een band. Contributie is € 5,- per maand en de medewerking aan de kerkdiensten zijn in principe gratis. zie verder www.goodnewschoir.nl

Cantorij

Op verzoek van de Taakgroep eredienst is een projectcantorij opgericht.
Het doel van deze cantorij is het ondersteunen van de gemeentezang en het zingen van liederen die niet direct bedoeld zijn voor de gemeentezang maar wel een relatie hebben tot de liturgie. Het repertoire zal voornamelijk uit het Liedboek worden gekozen. Onder leiding van Jan van den Brand zal deze de cantorij medewerking verlenen aan diensten van de Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost.
Per jaar wordt bekeken aan welke diensten medewerking zal worden verleend, meezingen en oefenen kan op projectbasis. Als voorbereiding zal een aantal repetities worden gehouden voorafgaand aan de dienst.

De zanggroep

Voor nieuwe liederen die in eerste instantie moeilijk te zingen zijn, worden mensen benaderd om een half uur voor de dienst de liederen voor te oefenen. Dit gebeurt door de organist van dienst. Wilt u toegevoegd worden aan het emailbestand dan kunt dat doorgeven aan

Organisten

De Protestante Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost heeft een organistenteam van 4 personen, Herman Gulink, Co Terwal, Herman Jansen en Jan van den Brand. De organisten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de gemeentezang, zo nodig zullen zij hulp vragen van de zanggroep om een nieuw lied aan te leren.