Als eerste gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter of zoon

Aangeraden wordt om jullie wijkpredikant een geboortekaartje te sturen. (zie bij contact)
Als jullie graag willen dat jullie kind gedoopt wordt, dan kunnen zij jullie informeren wanneer dat mogelijk is. Voorafgaande aan de doopdienst bespreek je dan met elkaar en eventueel andere doopouders de betekenis van de doop en de opzet van de kerkdienst.