Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt in Apeldoorn centraal bijgehouden.

Inschrijving

Wilt u lid worden van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn? Stuur even een e-mail naar , dan sturen wij u een formulier toe.

Verhuizing

Om het ledenbestand actueel te houden verzoeken wij u een verhuisbericht te sturen naar de ledenadministratie. Of u stuurt een e-mail naar

Overschrijving naar andere wijk, perforatie

Binnen de PKN is het mogelijk om voorkeurslid te worden van een andere wijkgemeente. Dit is inschrijving bij een andere wijkgemeente, buiten de eigen geografische wijk.
Als u zich niet thuis voelt in de wijk waarin u woont, kunt u overschrijving aanvragen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
U stuurt een schriftelijk en gemotiveerd verzoek naar Het Kerkelijk Bureau, Hofveld 52, 7331 KE  Apeldoorn.
Het Kerkelijk Bureau geeft dit door aan de kerkenraden en voert de wijziging uit.
Als de overschrijving in de administratie is verwerkt, krijgt u daar per brief bericht van.

Overschrijving naar een andere Protestantse Gemeente (buiten Apeldoorn)

Binnen de PKN is het mogelijk om voorkeurslid te worden van een andere gemeente. Dit is inschrijving bij een andere gemeente, buiten Apeldoorn.
Als u zich niet thuis voelt in Protestants Apeldoorn, kunt u overschrijving aanvragen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
U stuurt een schriftelijk en gemotiveerd verzoek naar Het Kerkelijk Bureau, Hofveld 52, 7331 KE  Apeldoorn.
Het Kerkelijk Bureau legt uw verzoek neer bij de kerkenraad van de nieuwe protestantse gemeente en bij de kerkenraad van de geografische wijk.

Uitschrijving

Als u geen lid meer wilt zijn van de kerk, kunt u het volgende doen:
U belt naar het Kerkelijk Bureau (055-3574402) of stuurt een e-mail () en vraagt een uitschrijfformulier aan. Dit formulier kunt u tekenen en retourneren naar het Kerkelijk Bureau.
U kunt ook een brief schrijven. In de brief dient te staan dat u geen lid meer wilt zijn van de kerk en er dient ook een handtekening op te staan. Deze brief stuurt u naar het Kerkelijk Bureau. Het Kerkelijk Bureau brengt de kerkenraad op de hoogte van uw wens om te worden uitgeschreven.