De Julianakerk aan de Deventerstraat 91 te Apeldoorn is eigendom van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Van dit gemeentelijk monument werd de eerste steen gelegd in 1927 door Prinses Juliana in aanwezigheid van hare Majesteit Koningin Wilhelmina.

Een plaquette in de kerk links van de ingang memoreert deze gebeurtenis.

De Julianakerk is een ontwerp van de architecten J.G. en P.K. Mensink. Zij hebben de kerk ontworpen in een bouwstijl die zich het beste laat typeren als”Zakelijkheid Expressionisme / Delftse School.  De bouwtypering is “Zaalkerk met zadeldak en klokkentoren.”

Het uit 1927 daterende kerkgebouw is uitgevoerd in de Haagse stijl en bestaat uit een sobere, in baksteen opgetrokken zaalkerk met een met pannen gedekt, steil oprijzend zadeldak dat typerend is voor het Expressionisme. Ook de parabool- vormige overwelving van het interieur is expressief van karakter. Centraal binnen de gevel aan de Deventerstraatkant bevond zich de hoofdingang die bereikbaar was via een portaal met aan de bovenzijde een gevelveld bestaande uit siermetselwerk. De zijgevels worden geleed door gemetselde steunberen. Op de zuidoosthoek van het gebouw bevindt zich een bakstenen klokkentoren.

 

De toren bevat een zwartgranieten gevelsteen met de tekst: “DOOR OORLOG GEVELD TOT GODS EER HERSTELD 1945-1957.

In april 1945 werd door de Canadezen bij de bevrijding van Apeldoorn de toren van de kerk kapot geschoten, om een Duits schuttersnest uit te schakelen Ten gevolge van deze oorlogsschade werd de klokkentoren vernieuwd en voorzien van een nieuwe bekroning in Delftse Schoolstijl, met een open Lantaarn. (de oorspronkelijke bekroning bestond uit een zadeldak). De klok in de toren weegt 275 kilo en heeft de inscriptie: Tot het blijde gaan in ’s Heren wegen, roep ik het volk van Welgelegen. (een rijmpje van ds Berkel)

Bij de kerk behoort een korte tijd later gerealiseerde, in dezelfde stijl uitgevoerd vrijstaand bijgebouw (catechisatieruimte/kosterswoning)

 

 

 

De laatste renovatie van het interieur had plaats in 1997 er kwam nieuw Liturgisch meubilair (Preekstoel, Avondmaalstafel, Doopvont  Paaskaarsstandaard) en voorin de kerk zorgen stoelen in plaats van de vaste banken voor een meer flexibel gebruik van de kerkruimte.

In 2016 is de kerk grondig gerenoveerd naar aanleiding van een ontwerp van architecten Courage. Hierbij is de ingang en de uitgang gekomen tegenover het bijgegebouw “de ontmoeting” De opstelling is angelsaksisch waarbij de gemeente rondom het liturgisch centrum zit.