Jaarprogramma 2018/2019

23+groep

Ben jij tussen de 23 en 35 jaar en lijkt het je leuk om met leeftijdsgenoten te praten over zaken die je bezighouden in het dagelijks leven; in de context van het geloof? Kom dan eens langs bij de 23+ groep. We komen maandelijks bij elkaar (afwisselend op de maandagavond en dinsdagavond), waarbij we regelmatig samen eten. Tijdens onze samenkomsten bespreken we een onderwerp/thema dat iedereen uit de groep bezighoudt. Natuurlijk praten we ook gezellig bij. Ben je geïnteresseerd en wil je eens een avond langskomen? Neem contact op met ingedijkhof@gmail.com

Gespreksochtenden

Voor oudere gemeenteleden worden maandelijks gespreksochtenden gehouden op 3 verschillende locaties. Op de eerste dinsdag van de maand is dat in de Ontmoeting (bij de Julianakerk) onder leiding van ds. Corma Baas. Op de tweede vrijdag van de maand is dat in Kristal (Zuidbroek) onder leiding van ds. Henk Boter. Op de laatste dinsdag van de maand is dat in het Bolwerk (Woudhuis) onder leiding van ds. Jaap Kappers. Aanvangstijd is 10.00 uur. Zo is er wellicht een locatie bij u in de buurt of een morgen die u past. Het staat u vrij te kiezen waar u aanschuift!

Woensdagochtend inloop

Elke woensdag kunt u vanaf 10 uur tot half 12 binnenlopen in “de Ontmoeting” het gebouw bij de Julianakerk. U kunt daar koffie drinken, bijpraten, boeken lenen. Deze ochtenden zijn niet alleen gericht op gemeenteleden. Neemt u rustig iemand mee. Gastheren en gastvrouwen staan klaar om u welkom te heten!

Creagroep

Elke 1e donderdag van de maand komt er in de Ontmoeting bij de Julianakerk een groep mensen samen om al koffie drinkend en gezellig bijpratend creatief bezig te zijn. Tijdstip: 9.30 u tot 11.30 u. Iets voor U? Neem dan contact op met Aagke de Roode, tel: 366 61 21 of mail: aagke.de.roode@hetnet.nl

Kunst in de Kerk

Zoals u het afgelopen jaar heeft kunnen zien, heeft de werkgroep ” Kunst in de Kerk” al verschillende keren gezorgd, dat er weer kunst in de Juliana kerk hangt. Soms is dat werk, dat een relatie heeft met de tijd van het kerkelijk jaar zoals de expositie van Hannelieke van de Beek in de veertigdagentijd. Soms is dat gewoon van kunstenaars uit Apeldoorn.
In juni tot half juli exposeerde Pieter Manintveld en vanaf half juli tot heden Ton van Kooten. Beiden met prachtige landschappen. Regelmatig krijgen we enthousiaste reacties en zelfs tips voor mogelijke volgende exposities. We vinden het erg fijn als u met ons meedenkt!
Van sommige gemeenteleden, weten we dat ze ook niet onverdienstelijk schilderen of op een andere manier creatief bezig zijn. Heel graag zouden we een lijstje maken met namen van mensen die schilderen of fotograferen of op wat voor manier dan ook mooi werk maken. Wie weet kunnen we daar in de toekomst gebruik van maken .
Wilt u uw naam en adres aan ons doorgeven en vertellen wat voor werk u maakt?
U kunt dit doorgeven aan Corrie Burger, Rinnie Wilbers, Frits Reupkes en Margreeth IJkel van de werkgroep Kunst in de Kerk.
Of per e-mail: margreeth45@hetnet.nl f.reupkes@kpnplanet.nl
burgercorry@gmail.com
rinnie52@kpnmail.nl

Twaalf kleine profeten

Komend winterseizoen willen we met elkaar de 12 kleine profeten lezen. De twaalf kleine profeten waren in de Hebreeuwse bijbel oorspronkelijk één boek van 65 hoofdstukken. De naam “kleine profeten” is voor het eerst terug te vinden bij Augustinus, die ze zo noemt in zijn werk ‘De civitate Dei’ (=de staat Gods, 412-426 na Chr.).
Klein slaat dan op de omvang van hun werk,( in vergelijking met Jesaja, Jeremia, Ezechiël) en niet op hun betekenis.
De volgorde die is aangebracht in de kleine profeten, (Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi) is gedaan vanuit chronologische volgorde, zoals men die in de tijd van Augustinus aangaf.
De kleine profeten geven vooruitkijkend, terugkijkend en meemakend, alle twaalf hun eigen visie op het verschijnsel ballingschap. Deze profeten traden op in een periode van ruim 400 jaar, de gehele periode van voor de eerste ballingschap tot na de tweede (800-400 v Chr)
De eerste avond is 28 oktober in de ontmoeting. en vervolgens de laatste donderdag van de maand.De avonden staan onder leiding van Jaap Kappers

Kloosterweekend

In het voorjaar ontstond het idee om een kloosterweekend te organiseren. Een weekend met een paar mensen verblijven in een klooster, om iets te proeven van het kloosterleven, iets te ervaren wat het is om in stilte te leven of je dag te laten leiden door het ritme van de getijden. Concrete plannen hadden we nog niet, we wilden eerst de stemming peilen in de gemeente, om te weten of er wel behoefte is aan een kloosterweekend. Inmiddels weten we dat die behoefte zeker bestaat. Het aantal aanmeldingen overtrof al onze verwachtingen. De groep kloostergangers is zo groot, dat er in het voorjaar drie groepen een weekend in een klooster zullen verblijven. En het leuke is: elke groep bezoekt een ander klooster. Als iedereen weer terug is, komen we een keer bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

Wij bezoeken de zusters en de broeders:
Van 1 tot 3 maart 2018 bezoekt een groep de Franciscanen in Megen. Corry Ebbe is de begeleider.
Van 5-7 april 2018 bezoekt een groep de Clarissen in Nijmegen. Hilly van der Veen is de begeleider.
Van 5-7 april 2018 bezoekt een groep de Clarissen in Megen. Henk Boter begeleidt deze groep.

Het goede nieuws is: er zijn nog een paar plaatsen vrij! Heeft u belangstelling, neem dan snel contact met ons op.

Wilt u meer weten over de kloostergemeenschappen die we bezoeken? Bezoek dan eens de volgende websites:
http://www.franciscanen.nl/franciscanen/waar-in-nederland/megen
http://clarissen.nl/nijmegen.html
http://clarissen.nl/megen.html

Corry Ebbe corryebbe@kpnmail.nl 055 3665519
Hilly van der Veen hilly.vanderveen@gmail.nl 055 3665519
Henk Boter henkboter@pwano.nl 06 41866982

VONOVO

Zoals de jongeren gaan, gaan ook de ouderen. Al twee jaar zijn we met een groep ouderen (27+) naar Albanië gegaan om de handen uit de mouwen te steken en projecten te bezoeken waar de jongeren mee bezig zijn geweest. Ook in 2019 zullen we die kant op gaan en zullen we 28 april het orthodox paasfeest in Tirana meemaken. De eerste informatieavond is 21 november om 20.00 uur in de ontmoeting. Father Gregory en Father Petrov zullen dan ook aanweig zijn omdat ze juist in die week met hun vrouwen en met hun vriend Ernest in Apeldoorn zijn.

Rode draad -geloofsgesprekken voor de tussengeneratie

Binnen onze kerk houden wij gesprekken over het geloof onder de titel ‘de rode draad’. Een rode draad geeft de loop van iets aan. Wellicht loopt het geloof als een rode draad door jouw leven of zou je dat graag willen. Praat, denk, luister en lees dan met ons mee. Je bent van harte welkom. Iedere maand komen we bij elkaar van 20.00 uur tot 21.30 uur bij iemand thuis.
Ook als je één keer wilt deelnemen, ben je uiteraard van harte welkom. Elke avond heeft namelijk zijn eigen invalshoek en thema. Wie of wat is de tussengeneratie? Volgens omschrijvingen in de media ben je dan tussen de 40 en 60 jaar. Maar dit is voor ons slechts een indicatie. Je bent altijd welkom!!
Wil je maandelijks een aankondiging hebben per mail, geef je naam en mailadres dan door aan ds Corma Baas, tel: 7519430 of mail: cormabaas@pwano.nl

Henk Vreekamp, De tovenaar en de dominee. Over de verschijning van God. ISBN 978 90 239 2443 2. Boekencentrum. Prijs: € 21,99.

Henk Vreekamp (hij overleed door een absurd ongeluk op 29 februari 2016) schreef drie boeken over – kort gezegd – heidendom, jodendom en christendom en hun onderlinge verbanden, en dat vooral op de Veluwe. “Want als Veluwenaar kom ik voort uit het heidendom, en als christen uit het jodendom”, was zijn stelling.
Het eerste boek van deze trilogie was getiteld Zwijgen bij volle maan.
Het tweede De tovenaar en de dominee.
Het derde Als Freya zich laat zien. Het zijn geen boeken, die je even in een paar verloren uurtjes doorleest, waarna je de inhoud weer vergeet. Integendeel. Het is geen makkelijke lectuur. Maar boeiend en intrigerend is het wel, wat hij schreef.
Naar aanleiding van dit boek van Dr. Henk Vreekamp ” wil Leo IJkel in het voorjaar van 2019 twee keer met eventuele geïnteresseerden in gesprek gaan over de inhoud van dit boek. Voelt u daar iets voor? Graag even een mailtje of telefoontje.
In de loop van november hoort u dan wanneer we met elkaar dieper op de inhoud van dit boek in kunnen gaan. In ieder geval wordt het een dinsdagavond.
Leo IJkel (tel. 366 43 68; e-mail: marleo.ijkel@hetnet.nl)

OntmoETEN

We gaan weer starten met een nieuw seizoen van OntmoETEN. De reacties van het vorige seizoen waren van de meeste mensen erg positief: sommige mensen die we in de kerk zien, kennen we alleen van gezicht; “Goede morgen” of: “Nog een fijne zondag toegewenst”, maar verder kennen we elkaar soms niet. Dan is het goed om een aantal keren bij elkaar te komen, samen wat te eten, en dan over een bepaald onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen. En na een seizoen ken je de mensen uit de groep beter. Een stukje gemeenteopbouw. Soms hoor je mensen zeggen: ik ken zo weinig gemeenteleden. Juist daarom zou het fijn zijn als deze mensen willen meedoen. Maar ook degenen die al jaren deelnemen of opnieuw mee willen doen zijn uiteraard van harte welkom voor dit nieuwe seizoen.
We hebben inmiddels, naast een groot aantal gespreksonderwerpen, ook een aantal spellen, met tekstkaarten, die goede gesprekken op gang helpen en waar het dan niet nodig is zelf een onderwerp te bedenken. Maar als u over een bepaald onderwerp graag met elkaar wilt praten, dan kan dat natuurlijk ook. Er is keus genoeg!
Net als de afgelopen seizoenen zijn we van plan om groepen van 6 personen samen te stellen die overdag of ’s avonds bij elkaar komen om samen te eten en samen te praten en elkaar zo beter te leren kennen.
U kunt verdere informatie vragen of zich alvast opgeven bij
Sjoerdtje de Vries (tel. 534 88 90) mail: sjoerdtjedvries@hotmail.com
of Jan Ruimerman (tel. 366 13 61) mail: j.ruimerman@hetnet.nl

GoodNews

Het koor is opgericht en staat onder leiding van Roelf Roelfs. Eens in de twee weken is er op dinsdagavond een repetitie in de Julianakerk. Momenteel wordt het koor begeleid door een drummer en een pianiste. We kunnen nog gitaristen gebruiken (basgitaar/elektrische gitaar).
Het Oslo Gospel Choir en Reflex zijn de grootste ‘leveranciers’ van muziek. De contributie is vastgesteld op € 5.00 per maand. Daarvan wordt o.a. de muziek betaald. Zangers, zangeressen en muzikanten: jullie zijn allen van harte welkom!

Projectcantorij

Enige malen per jaar wordt er een projectcantorij gevormd die aan een bepaalde dienst haar medewerking verleend. Deze cantorij staat onder leiding van Jan van den Brand. Op de nieuwsbrief kunt u oproepen lezen u aan te melden om (weer) mee te repeteren in deze cantorij. Meestal zijn er 3 repetities per kerkdienst met medewerking van de cantorij. Wilt u bij gelegenheid een oproep per email ontvangen? Meld je/u dan aan bij: jevdbe@gmail.com