U bevindt zich op de website van de Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost.

Onze wijkgemeente is op 1 januari 2014 ontstaan door samenvoeging van de wijkgemeenten Julianakerk, Kruispunt – Open Huis en Osseveld/Woudhuis (Het Bolwerk).

Bij het samengaan van deze wijkgemeenten is uitgesproken dat wij een aantrekkelijke en vitale geloofsgemeenschap willen zijn. Het proces van samengaan is afgerond. Wat ons te doen staat, is wegen vinden en bewandelen die maken dat wij samen een aantrekkelijke en vitale wijkgemeente kunnen zijn.

We willen ons zelf zien als een kerk met een knipoog. Naar ons idee komt hierin tot uitdrukking dat je wordt gekend en dat God groter is dan je eigen geloof, je eigen waarheid. Je mag dan ook met een glimlach kijken naar je eigen gelijk . Binnen onze gemeente willen we dan ook niet dogmatistisch zijn, maar ruimte geven aan de verschillende manieren van geloven. We hopen dat u binnen onze gemeente daar iets van ervaart.  ” Zie mij toch aan Heer, met andere ogen met een knipoog van u zou ik al geholpen zijn”  (Karel Eijkman uit: Een knipoog van u zou al helpen. p. 52)

De visie op het zijn van onze geloofsgemeenschap wordt gevormd door de bron van ons geloof in God. De Bijbel is het boek waaruit wij leren en ons laten inspireren. Vanuit die uitgangspunten willen wij als wijkgemeente Apeldoorn Noordoost ons geloof met elkaar, maar ook met anderen beleven en uitdragen. Dit doen wij door het zoeken van ontmoeting met God en elkaar, in liefde, eerbied en met respect voor ieders eigenheid. Ook streven wij een open verbinding na met de samenleving, zowel lokaal als wereldwijd. Meer hierover kunt u hier rechts vinden onder pastoraat en diaconaat.

Vanaf 2 oktober 2016 kerken we in de verbouwde Julianakerk aan de Deventerstraat.

Predikanten

Onze predikanten zijn ds. Corma Baas, ds. Henk Boter en ds. Jaap Kappers (Zie hier voor contactgegevens).