oostnaaroostof wel Van Oost Naar Oost

Een belangrijke aandachtspunt binnen onze gemeente is de diaconale werkgroep Van Oost Naar Oost. Sinds 2010 gaat er een groep jongeren in de leeftijd van 16-26 jaar van Oost Apeldoorn naar Oost Europa om daar hun handen uit de mouwen te steken. En sinds 2017 ook een groep ouderen van boven de 26. De reizen hebben altijd twee doeleinden: je hart en blik verruimen en iets te betekenen voor een ander. De eerste keer was het reisdoel Oekraïne, vervolgens 3 jaar Roemenië en de laatste jaren gaan we naar Albanië. Meer achtergrond en fotoverslagen vindt u op onze site vanoostnaaroost.nl   Hier kunt u ook de foto’s vinden van alle reizen die geweest zijn. Het gehele jaar door is er verkoop van oliebollen, kaas, wijn, bonbons en autowasbonnen om  het geld voor de reis bij elkaar te krijgen.  De reis wordt door de jongeren zelf betaald, maar voor het werk en het verblijf in Tirana, de hoofdstad van Albanië, is meer geld nodig. Vanuit het project van Father Gregory: Faith, Hope and Charity krijgen zij verschillende activiteiten aangereikt zoals afgelopen jaar in Shtërmen en Gramsh en Tirana. Voor het kinderprogramma in Gramsh, het werk in een psychiatrisch ziekenhuis in de plaats Elbasan en voor de klussen die gedaan moeten worden, moeten er materialen aangeschaft worden om te schilderen, om te verbouwen en om spelmateriaal voor de kinderen te kopen. Dat moet in Albanië gebeuren, omdat de groep namelijk per vliegtuig reist en niets extra’s mee kunnen nemen.
De jongerenreis in 2024 vertrekt in juli.
De ouderen zijn in April 2024 gegaan

Wilt u ons direct financieel ondersteunen dan kunt u dat doen door een gift over te maken op NL 78 RABO 0133969037 tnv Diaconie Apeldoorn ovv VONO. Elke € wordt besteed aan de projecten.

U kunt de reizen volgen via facebook,

De vonovogroep van 2024