• Geen categorie

  Van Oost Naar Oost

  Het duurt nog maar even of er gaat een groep van 30 jongeren, waaronder 3 oudere jongeren, naar Albanië.  Dit zal gebeuren van 11 tot 21 juli. Vorig jaar zijn ze voor het eerst die richting op gegaan en het was een goede ervaring. Resultaat:ook dit jaar gaan zij die kant op. Het gehele jaar door heeft de groep acties op touw gezet om  het geld voor de reis bij elkaar te vono2015krijgen. Dit gebeurde door verkoop van oliebollen, wijn, kaas, autowasbonnen, paaseitjes. De reis wordt door de jongeren zelf betaald, maar voor het werk en het verblijf in Tirana, de hoofdstad van Albanië, is meer geld nodig. Voor hun programma in een wijkcentrum, in een psychiatrisch ziekenhuis en in een wijk van Tirana, namelijk Bathore, moeten ze materialen aanschaffen om te schilderen, om te verbouwen en om spelmateriaal voor de kinderen te kopen. Dat moet in Tirana gebeuren, omdat de groep namelijk per vliegtuig en boot reizen en behalve een clownspak niets extra’s mee kunnen nemen. Ook hebben ze afgelopen jaar geld ingezameld om bij te kunnen dragen voor iets wat noodzakelijk is. Zo hebben ze vorig jaar geld gegeven voor een nieuwe douche en wc en voor een nieuw dak. Het is mooi om te gregoryzien hoe blij mensen dan kunnen zijn. Aan de andere kant moet je er voor oppassen dat ze niet alles vragen, want ze zien je snel als de mensen met geld. Op hun reis hebben ze ook een bezoek gebracht aan de kerk van de Albanees Orthodoxe kerk. Daar ontmoette de groep Frater Gregory. “Een albanees orthoxe Jaap (Kappers) ”  zoals iemand zei. Er was gelijk een klik, waardoor ze dit jaar de jongeren uit deze parochie op hun eerste dag zullen ontmoeten. Op zaterdag 16 juli zullen ze het tegen elkaar opnemen in een voetbalwedstrijd.  Is er toch nog een Albanië- Nederland! Op de zondag zal er een orthodoxe dienst mee worden gemaakt, waarna ze in gesprek zullen gaan met de jongeren van de parochie. U kunt verder informatie over het afgelopen jaar en andere reizen nalezen op onze site vanoostnaaroost.nl. Wilt u de groep volgen op hun reis, dan kunt u dat doen via facebook, waarop regelmatig foto’s geplaatst zullen worden. Wel natuurlijk even liken. Wilt u de reis nog financieel steunen, zodat ze ook in uw naam iets kunnen betekenen voor de Albanese bevolking, dan kunt u een bedrag overmaken op NL 78 RABO 0133969037  ten name van DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE onder vermelding van reis2016. Afhankelijk van de opbrengst zal er dan op facebook geplaatst worden wat er voor dat bedrag gedaan is.

 • Geen categorie

  Schoolkerkdienst

  Twee keer per jaar is er binnen onze wijkgemeente een schoolkerkdienst met PCBO “de Regenboog”. Zondag 29 mei was er weer een dienst met dit keer als thema “Spreken is Zilver”. Dit mede naar aanleiding van het verhaal uit het bijbelboek Esther. De Orde van dienst kunt u HIER vinden. Er is ook een geluidsopname gemaakt, die kunt u HIER vinden. Naar ons idee is het een mooie methode om op speelse wijze voor de school stil te staan bij hun Protestants Christelijk karakter en voor de ouders om kennis te maken met kerk anno 2016. Hieronder ziet u een kleine impressie.

  Meer foto’s ziet u hierna