• Geen categorie

  Vakantiegeld Samen Delen – Groot succes

  Er is ruim 155.000 euro opgehaald, waarmee 809 huishoudens bereikt kunnen worden (gemiddelde gift per huishouden 190 euro).

  Naast het geld is ook in de meeste wijken/dorpen een boodschappenpakket ter waarde van 50 euro aan de mensen uitgereikt, mogelijk gemaakt via Het Rode Kruis dat pakketten had die weg moesten i.v.m. houdbaarheidsdatum.

 • Geen categorie

  Liturgische Bloemschikking ‘Feest van de Hoop’

   
  De basis van de kleurrijke, feestelijke bloemsschikking ter gelegenheid van Pinksteren bestaat uit een groene boog. Deze staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst. In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de Scabiosa bloem (duifkruid).

 • Geen categorie

  Alleen online diensten

  Naar aanleiding van de lockdown in Nederland heeft de kerkenraad besloten – op basis van gezondheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en kijkend naar wat er niet en nog wel mogelijk is- om tot nader bericht de kerkdiensten vanuit de Julianakerk uitsluitend online te verzorgen, dus zonder de aanwezigheid van gemeenteleden. Er zal een minimale bezetting zijn van predikant, ambtsdrager, organist, medewerkers van beeld en geluid en eventuele musici (o.a.solisten). Het zijn ver gaande beslissingen, genomen vanuit onze grote verantwoordelijkheid naar elkaar toe en naar de samenleving. We wensen elkaar in dit alles goede moed.
  Houd moed, heb lief! Namens de kerkenraad, Fred Niezink, voorzitter, Janet ten Klooster, scriba

 • Geen categorie

  Liturgisch bloemschikken in de 40dagentijd

  In deze 40-dagentijd volgen we “een spoor van liefde”. We lezen teksten uit het laatste deel van het Johannes evangelie. Het is een lange afscheidsrede waarin Jezus zichzelf en zijn leerlingen voorbereidt op zijn dood en opstanding, en op de tijd daarna.In elke tekst lezen we iets over de liefde,  de liefde van Jezus voor God de vader, de liefde van Jezus voor de mensen, de liefde die de volgelingen van Jezus voor elkaar moeten hebben.
  We verbeelden dat door gedurende deze 40-dagentijd een spoor te maken van verschillende materialen, in de vorm van een hart, en daar elke week iets aan toe te voegen wat past bij de lezing van die zondag.

  Pasen 2021

  Liefde blijkt het sleutelwoord om in Pasen te geloven. Om te geloven in liefde dwars door dood en verdriet heen.
  Liefde ervaren, vergeven worden, trouw zijn aan mensen tot in de dood; dat spoor van liefde laat Jezus zien.
  Zelfs na een donkere tijd, na dagen van lijden en dood, na schuld en zonde is er een nieuw leven. God zelf geeft ons dat.
  Symbolisch zien we dat oplichten in het bloemstuk van Pasen.
  In het wit, kleur van nieuw leven, van opstanding, licht het hart van Gods liefde op!

 • Geen categorie

  Stille week

  In deze Stille week zal er elke avond om 19.30 een dienst worden uitgezonden vanuit de Julianakerk. Dit jaar is dus de Paaswakedienst ook om 19.30 uur.

  De orde van dienst voor de avondgebeden op maandag, dinsdag en woensdag kunt u HIER vinden.

  Op Witte Donderdag lezen we over de viering van het Pesachmaal die Jezus houdt met zijn leerlingen en zo deze avondmaaltijd op Zijn eigen leven betrekt. Ook zal er een speciaal tafelgebed getoond worden, waarna u- zo u wilt- thuis de verbondenheid met elkaar in brood en beker kunt delen. De orde van dienst vindt u HIER

  Op Goede Vrijdag lezen we het evangelieverhaal van Johannes afgewisseld met orgelspel en solozang. Tijdens deze dienst zal de oude Paaskaars de kerk uitgedragen worden. De orde van dienst van deze viering kunt u  HIER vinden.

  Tijdens de dienst op Stille Zaterdag lezen we over hoe God vanaf het eerste begin het licht over onze aarde laat opgaan. We lezen over de bevrijding uit Egypte. We gedenken onze doop, bidden een tafelgebed én lezen over de opstanding van onze Heer. Opnieuw gaat het licht over ons op. U kunt de orde van deze dienst HIER vinden