• Geen categorie

  Weer beperkt zang in de erediensten

  N.a.v. de versoepelingen door de overheid heeft onze kerkenraad besloten dat er weer structureel gezongen mag worden in de erediensten.

  Vooralsnog eerst door enkele zangers, gemeenteleden moeten helaas nog even wachten.
  Zangers/zangeressen die mee willen zingen kunnen zich wekelijks op donderdag melden bij de organist van dienst.
  In de week voorafgaand aan de dienst zal via de nieuwsbrief en via de website gecommuniceerd worden wie de organist van dienst is.
  Deze bijdragen zullen laagdrempelig zijn, vergelijkbaar met de normale samenzang in onze erediensten. Een vooroefening op zondagmorgen zal dus voldoende zijn.

  A.s. zondag leidt ds. Henk Boter de doopdienst en heeft daarbij gevraagd in ieder geval 2 liederen te laten zingen. Een welkomstlied voor de dopeling op de melodie van lied 801 en lied 923.

  Zondag 27 juni heeft ds. Corma Baas dienst, zo kort na haar vakantie heeft zij nu al gevraagd een paar zangers te zoeken. De gevraagde liederen zijn dan lied 855 en lied 205.

  Wij hopen op voldoende aanmeldingen. Hopelijk zoveel dat we een keuze moet maken, dit alles in afwachting van verdere versoepelingen. Als organistenteam zien wij er naar uit weer massale samenzang te mogen begeleiden. We hebben u gemist!

  Namens de organisten,

  Jan van den Brand

   

  Organist van dienst

  13 juni: Jan van den Brand

  20 juni Herman Jansen

  27 juni Jan van den Brand

  4 juli: Jan van den Brand

  11 juli, Co Terwal 

   

 • Geen categorie

  Liturgische Bloemschikking ‘Feest van de Hoop’

   
  De basis van de kleurrijke, feestelijke bloemsschikking ter gelegenheid van Pinksteren bestaat uit een groene boog. Deze staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst. In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de Scabiosa bloem (duifkruid).

 • Geen categorie

  Vakantiegeld Samen Delen – actie tot en met 3 juni

  Het lijken soms twee gescheiden werelden: de mensen die het financieel goed hebben en de mensen die leven van heel weinig. De

  actie Vakantiegeld Same Delen die gedragen wordt door 30 kerken, verbindt beide groepen: we geloven in samen delen. Vorig jaar werden we Apeldoorn breed midden in coronatijd verrast door een record aan giften (125.000 euro) en aanvragen (ongeveer 700). Dat was hartverwarmend. Dit jaar is de verwachting dat er nog weer meer aanvragen komen. We hopen dan ook dat de giften mee blijven stijgen!

  Helpt u mee de actie te laten slagen, door te delen van uw vakantiegeld, of een aanvraag te doen om een bijdrage te ontvangen? Alle informatie leest u op www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

  Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. 100% van de giften komt ten goede aan de actie.
  U kunt uw gift ook overmaken via de appostel app

 • Geen categorie

  Kunst in de kerk

   

  De schilderijen, die de komende tijd te zien zijn tijdens de on-line kerkdiensten zijn van Wilma Keller.

  Wilma Keller groeide op in Enschede, maar woont nu al jaren lang in Apeldoorn, waar zij werkzaam was in het basisonderwijs. Schilderen is haar passie.
  Na het volgen van vele workshops en cursussen heeft zij haar eigen stijl gevonden.
  Zij schildert het liefst kleurrijke portretten en landschappen.Een aantal jaren is zij onderdeel geweest van een Kunstcollectief galerie Ps20 en galerie Zaay.
  Zij exposeerde op verschillende plekken in Apeldoorn en daarbuiten: theater Orpheus, Akzo Nobel(Arnhem).
  Ook op kunstmarkten(Ootmarsum)Lochem,Ommen,Zutphen en beurzen(Eindhoven).
  In 2019 heeft zij een opleiding gevolgd aan de Filarski Academie in Schijndel.
  Naast het maken van schilderijen beschildert zij ook keramiek( vazen). Www.wilmaw-keller.nl

  Kijk voor eerdere exposities op https://pwano.nl/kunst-in-de-kerk/

 • Geen categorie

  Alleen online diensten

  Naar aanleiding van de lockdown in Nederland heeft de kerkenraad besloten – op basis van gezondheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en kijkend naar wat er niet en nog wel mogelijk is- om tot nader bericht de kerkdiensten vanuit de Julianakerk uitsluitend online te verzorgen, dus zonder de aanwezigheid van gemeenteleden. Er zal een minimale bezetting zijn van predikant, ambtsdrager, organist, medewerkers van beeld en geluid en eventuele musici (o.a.solisten). Het zijn ver gaande beslissingen, genomen vanuit onze grote verantwoordelijkheid naar elkaar toe en naar de samenleving. We wensen elkaar in dit alles goede moed.
  Houd moed, heb lief! Namens de kerkenraad, Fred Niezink, voorzitter, Janet ten Klooster, scriba