• Geen categorie

  Kunst in de kerk

  Tijdens de advents-en kersttijd hangt er werkvan Greet Hamer-Uenk in de kerk. Velen van u zullen zich de expositie herinneren die ze in de zomer van 2019 in de kerk had. Greet heeft een heel eigen stijl geïnspireerd op de“Cobra” richting, speels en kleurrijk.Haar werk brengt dan ook fleur in de kerk. Het Kerstverhaal is het thema van de expositie die nu in de kerk hangt.Greet heeft gewerkt als onderwijzeres en is daarnaast gaan schilderen.Dit doet ze nog steeds, onder de naam “Polla”. Naast het werk in de kerk heeft ze ook thuis nog heel wat kersttaferelen staan. Haar werk is te koop en daarnaast heeft ze ook kerstkaarten en kalenders. De kalenders verkoopt ze voor €12,50 waarvan €2,50 voor de kerk. Er ligt een kalender ter inzage inde kerk.Voor informatie kunt u haar bellen op 06-22400272 of mailen naar

  Voor eerdere exposities van Kunst in de kerk kunt u HIER kijken

 • Geen categorie

  Kerkdiensten in november

  In november zitten we  de komende zondagen met maximaal 30 mensen in de kerk en de kinderen van de kindernevendienst in de Ontmoeting. Voor deze diensten moet u zich aanmelden. In de kerk kunnen de aangemelde mensen de opname van de de kerkdienst meemaken die via de website te beluisteren en te zien is. We gebruiken hiervoor gemeentezang uit eerder opgenomen diensten. Voor de kerkdiensten gebruiken we het voorgeschreven protocol. Hiervan is een stroomschema gemaakt dat u HIER kunt vinden. Met de mensen in de kerk, de luisteraars en kijkers thuis hopen we zo met elkaar in de maand november verbonden te blijven. Tijdens deze diensten is er een collectemoment. De behoefte aan een bijdrage blijft in deze moeilijke tijd bij alle collectedoelen onverminderd aanwezig. Vaak is die behoefte nu zelfs groter. Er zijn al veel mooie initiatieven genomen om elkaars aanwezigheid toch te voelen. Ook hier kunnen we op, een andere manier, toch met elkaar samen werken om ondersteuning te bieden. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u alsnog een dienst meemaken dan kunt u kijken of er nog plaats is via

  Dat kan via de Tikkie-app op uw telefoon waarmee deze QR code kan worden gescand.
  Maar natuurlijk kan het ook via:

  NL25 RABO 0373 4109 99
  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
  Graag met vermelding van Noordoost en de zondag(en) waar uw collecte voor bestemd is.

  Er kan in beide gevallen één gift worden gedoneerd, deze zal evenredig verdeeld worden over de genoemde doelen.

  Voor de maand november heeft de Voedselbank rijst aangegeven, maar ook producten zoals houdbare melk, pasta, pannenkoekmix, houdbare broodbeleg en thee blijven welkom. Die kunt u uiteraard (de hele week) brengen in de mand aan Rhapsodiestraat 3, maar vanaf nu ook weer op zondagochtend vóór de dienst in de Julianakerk. Ook DE-punten (graag per 1000) en envelopjes met een financiële bijdrage kunnen op beide plaatsen gebracht worden. En het blijft natuurlijk mogelijk te doneren via het nummer: NL 65 RABO 0119 0766 67 t.n.v. Voedselbank Apeldoorn. De Voedselbank en hun klanten zijn er heel blij mee!

 • Geen categorie

  De rode draad, gesprekken over het geloof  voor de tussengeneratie

  Binnen onze kerk houden wij gesprekken over het geloof onder de titel ‘de rode draad’. Een rode draad geeft de loop van iets aan. Wellicht loopt het geloof als een rode draad door jouw leven of zou je dat graag willen. Praat, denk, luister en lees dan met ons mee. Je bent van harte welkom. Iedere maand komen we bij elkaar van 20.00 uur tot 21.30 uur bij iemand thuis. Wil je maandelijks een aankondiging hebben per mail, geef je naam en mailadres dan door aan ds Corma Baas, tel: 7519430 of mail: Ook als je één keer wilt deelnemen, ben je uiteraard van harte welkom. Elke avond heeft namelijk zijn eigen invalshoek en thema.

  Onder deze titel komen al jaren mensen van de midden-generatie (pakweg tussen de 40 en 60 jaar oud) maandelijks in wisselende samenstelling bij elkaar om over geloof en leven te praten. We waren gewend bij iemand in de huiskamer bij elkaar te komen. Vanaf maart kon dit niet meer. De gesprekken worden gemist. Daarom willen we op woensdag 23 september een avondwandeling organiseren, van ongeveer een uur. We starten bij de Julianakerk. Vanaf de kerk gaan we twee aan twee -op gepaste afstand-een wandeling maken in de buurt om zo elkaar weer eens te zien en te spreken. Opgave is niet nodig. Wil je meelopen, zorg dan dat je om 20.00 uur op het kerkplein bent.

   

 • Geen categorie

  Geslaagd rugzakproject

  Beer Teddy is klaar met zijn rondrit door Apeldoorn en omgeving om rugzakjes rond te brengen . Hij ontmoette veel blije kinderen! De rugzakjes bevatten speelgoed, een boekje geschreven door ons  gemeentelid Inge de Braak en een tegoedbon voor een ijsje.  Dank aan de diaconie die deze rugzakken hebben gevuld! Jullie hebben onze kinderen heel blij gemaakt!

  Wilt u dit project ook steunen? Een bijdrage is welkom op NL 92 RABO 0133968979 diaconie Apeldoorn OVV rugzakjes

 • Geen categorie

  Van Oost naar Oost dit jaar betrokken op afstand

  Al 10 jaar gaat er een groep jongeren vanuit de Protestantse Gemeente Apeldoorn Van Oost naar Oost (VONO). Na een jaar Oekraïne, 3 jaar Roemenië (met de Apeldoornse stichting Ajuta) gaan we nu al 6 jaar richting Albanië. Er zijn warme banden opgebouwd met de Albanees Orthodoxe kerk waarmee samen projecten worden gedaan. Deze projecten moeten ten goede komen aan een gemeenschap ongeacht geloof. Zo hebben wij projecten gedaan binnen het psychiatrisch ziekenhuis in Elbasan, spelprogramma’s gedaan in Tirana en Gramsh en in Gramsh ook nog huizen en een schoolplein opgeknapt. De reis heeft voor de jongeren tot doel hun hart en hun blik te verruimen. Deze reis sprak ook de ouderen binnen de Julianakerk aan de Deventerstraat zo aan dat zij sinds 4 jaar ook jaarlijks richting Albanië gaan. Sinds 10 jaar zijn er al zo’n 100 jongeren meegegaan waarvan sommigen al voor de 5e keer. De betrokkenheid van de jongeren bij Albanië blijkt wel uit initiatieven om bedrijfjes op te starten vanuit Albanië. (www.JCKappers.nl)
  Helaas valt de jubileumreis van 20-30 juli vanwege COVID19 in het water omdat het niet mogelijk was om met de groep van 30 (!) jongeren de 1,5 meter afstand te garanderen. Ook is Albanië tot de dag van vandaag nog steeds een land waar alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Toch is er in overleg met Father Gregory, een programma opgesteld met een Albanese VONO variant. Jongeren vanuit Tirana zullen nu van 10-15 juli in Gramsh aan de slag gaan.
  Twee huizen zullen met behulp van een plaatselijke ondernemer worden voorzien van nieuwe daken. Ook zullen deze huizen opnieuw geschilderd worden. Voedselpakketten zullen worden uitgedeeld aan gezinnen en kinderen. Daarnaast zal er een kamp met kinderen worden georganiseerd. De kosten van het restaureren van twee huizen zijn ongeveer €2000. De voedselpakketten kosten met elkaar €500. De kosten neemt Van Oost Naar Oost (VONO) voor hun rekening. Wilt u deze actie steunen dan kunt u geld overmaken op NL 78 RABO 0133969037 ten name van DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE onder vermelding van VONO(t)huis. U kunt uw gift aftrekken omdat dit een algemeen nut beogende instelling is(ANBI). Omdat wij het geld direct overhandigen, blijft en geen eurocent aan de strijkstok hangen.
  Dit project kunt u volgen op de facebooksite van vanoostnaaroost of de website van www.vanoostnaaroost.nl.