• Geen categorie

  Afscheid van ds Corma Baas als wijkpredikant

  In het weekend van 25 en 26 mei is op een  feestelijke wijze afscheid genomen van Corma Baas als wijkpredikant van de protestantse wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost.

  Op zaterdag was er een gezellig afscheidsfeest met een hapje en een drankje en verschillende activiteiten. Het baasspektakel was letterlijk een hoogtepunt. Dit haalde zelfs de plaatselijke krant zoals u HIER kunt zien.

  In de afscheidsdienst op zondag Trinitatis stonden we stil bij woorden uit Jesaja. Een beschrijving hoe God een schuilplaats is tegen de hitte en de stortbuien in ons leven. We mogen leven vanuit het visioen dat er voor iedereen een plaats aan Gods tafel is.

  (Meerdere foto’s zullen nog volgen)

 • Geen categorie

  De rode draad, gesprekken over het geloof voor de tussengeneratie

  Binnen onze kerk houden wij gesprekken voor de tussengeneratie over het geloof onder de titel >de rode draad’. Een rode draad geeft de loop van iets aan. Wellicht loopt het geloof als een rode draad door jouw leven of zou je dat graag willen. Wie of wat is de tussengeneratie? Volgens omschrijvingen in de media ben je dan tussen de 40 en 60 jaar. Dit is voor ons slechts een indicatie.

  Praat, denk en luister mee. Wij komen bij elkaar van 20.00 uur tot 21.30 uur bij iemand thuis.

  Wil je bijtijds een aankondiging/herinnering hebben per mail of Whatsapp, geef je naam en mailadres of mobiele nummer dan door aan ds Corma Baas, tel: 7519430 of mail: Ook als je één keer wilt deelnemen, ben je uiteraard van harte welkom!!

  Donderdag 30 mei vertrekken wij om 20.00 uur vanaf het plein bij de kerk voor een gezamenlijke wandeling. Gespreksonderwerpen genoeg voor onderweg!

 • Geen categorie

  Vakantiegeld Samen Delen 2024: geloven in samen delen!


  De kloof tussen mensen “die hebben” en “die niet hebben” groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden en op vakantie gaan wordt geschrapt. Mensen zijn al opgelucht als het weer een maand is gelukt om de vaste lasten en de nodige boodschappen te betalen. Geldzorgen hebben een negatieve impact op het welzijn van mensen. Maar samen delen maakt rijker, financieel en in verbinding met elkaar.

  Vorig jaar werd een recordbedrag van ruim € 207.000,- gedeeld. Meer dan 2000 mensen ontvingen een mooi bedrag. Dat geeft vertrouwen voor dit jaar.

  Link naar het filmpje over de actie:

  https://www.youtube.com/watch?v=fWVAGRR0VcE

  Samen Delen

  De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken in de gemeente Apeldoorn. We geloven dat   ieder mens even kostbaar is in Gods ogen en dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan. We geloven dat we er allemaal beter van worden als we meer met  elkaar delen. Met deze actie willen we de verbondenheid tussen mensen in de gemeente Apeldoorn versterken.

  In mei ontvangen veel mensen een flink bedrag extra:  vakantiegeld. Vandaar de naam van de actie. We nodigen iedereen die het goed heeft uit om te delen met wie weinig heeft. Ter vergelijking: mensen met een goed inkomen krijgen soms een paar duizend euro vakantiegeld in mei extra. Voor de mensen die een bijdrage kunnen ontvangen via deze actie is dat meer dan zij maandelijks krijgen om van te leven. Uiteraard hoef je geen lid van een kerk te zijn om mee te doen aan deze actie, als gever of ontvanger.

  Geven:

  U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom!

  100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. Doneren kan ook via de QR code.

  Ontvangen:

  Dit jaar liggen de inkomensnormen per maand voor een gezin op netto € 1.916,57 en voor een alleenstaande (ouder) op € 1.354,47. Het is duidelijk dat na het betalen van de vaste lasten – huur, energie en verzekeringen – er nog maar weinig overblijft voor dagelijkse boodschappen en alle andere uitgaven. Wie langer dan een jaar een inkomen heeft onder de normbedragen die hierboven zijn genoemd, nodigen we uit een aanvraag te doen om een bijdrage te ontvangen. We gaan heel zorgvuldig om met de privacy! Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn te lezen op onze website, zie hieronder.

  Om een aanvraag te kunnen doen moet u wonen in dat deel van de gemeente Apeldoorn, waar de lokale kerken de actie dragen. Dit zijn: Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen en Wenum-Wiesel.

  De actie loopt tot en met 31 mei 2024.

  Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom!

  Website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

   

 • Geen categorie

  VONOVO reis 2024

  Vrijdag 26 april kwam de groep van 23 vonovogangers terug in Apeldoorn. Het was weer een schitterende reis waarin soms het programma aangepast moest worden vanwege hoge entreekosten in Dubrovnik of laaghangende wolken bij de kabelbaan. Door onze komst en bijdrage zijn er bomen geplant, huizen geschilderd en activiteiten gedaan met de patiënten in Elbasan. Ook hebben we hen een crosstrainer geschonken.Daarnaast hebben we veel van Albanië en Montenegro gezien en mooie mensen ontmoet. U kon de reis volgen of terugzien op facebook van vanoostnaaroost. Bedankt voor uw belangstelling en uw steun of aankoop van vonoproducten anders hadden we niet dat kunnen doen wat we nu gedaan hebben.

 • Geen categorie

  Situatie na 1 juli door vertrek ds Corma Baas

   

  In onze wijkgemeente ontstaat door het vertrek van ds Corma Baas naar de Tabernakelkerk in Vaassen een vacature voor een predikant voor 0,5 fte. In verband  met de toekomstverkenning voor het Kerk-zijn in 2033 en het aanstaande emeritaat  van onze predikant Jaap Kappers in maart 2027 zullen onze predikanten Jaap Kappers en Henk Boter een tijdelijke ( voor max. 3 jaar) uitbreiding van hun taken van 0,1 fte op zich nemen. De verdeling van de secties wordt dan per 1 juli als volgt : Henk Boter voor de secties 1-5 en Jaap Kappers voor de secties 6-10. Zie de afbeelding. Welgelegen en Ossenveld-West vallen voortaan onder ds Kappers, Sluisoord onder ds Henk Boter. Voor de wijk Zevenhuizen geldt: De buurt rondom de kerk (Bloemheuvel-, Ceres-, Groenoordlaan etc)  en de vruchtenbuurt (Mispel, Peren, Kersen etc) vallen onder ds Kappers. De bloemen (Meibloem, Boterbloem etc) vallen onder ds Boter.Ook zullen ze de opengevallen plekken ten aanzien van de eredienst zoveel mogelijk opvullen. Op deze manier wordt de vacature ten aanzien van eredienst en (crisis)pastoraat enigszins opgevangen. De komende 3 jaar wil de kerkenraad graag de tijd en de ruimte creëren om in de komende 3 jaar met voorstellen te komen hoe we voor Noordoost de  ruimte in de vacature willen invullen in het kader van de toekomstverkenning.