• Geen categorie

  Gedachtenisdienst: Namen opgeven

  In de eredienst van zondag 1 november gedenken we in de Julianakerk de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Dat doen we ieder jaar op de eerste zondag in november, dicht bij Allerzielen. Elk jaar weer is dat een bijzondere dienst en we vinden het belangrijk om de namen van wie ons voorgingen te noemen en te gedenken.
  In de liederen, de lezing en de gebeden staan we stil bij de levens van wie zijn overleden, mag onze rouw doorklinken, zoeken we naar troost, maar zeker ook bemoediging in ons eigen leven. Net als ieder jaar zal ook dit jaar een uitgebreide bloemschikking de gedachtenisdienst ondersteunen.
  Dit jaar gaat het iets anders dan anders. Vanwege het coronavirus kunnen we niet met een onbeperkt aantal mensen samenkomen. Als eerste nodigen we de directe familie uit van de gemeenteleden die zijn overleden. Tijdens de gedachtenis zullen we namen van hun geliefden noemen en voor ieder van de overledenen zal een kaars worden aangestoken door de ouderling.
  Er is ook ruimte om mensen die al eerder zijn overleden of niet tot onze gemeente behoren te gedenken. Andere jaren was er altijd een moment waarop ieder die dat wilde een lichtje kon aansteken. Vanwege onze veiligheid moeten we dit jaar geloop in de kerk beperken. Als u iemand wilt gedenken, kunt u ons de naam van diegene doorgeven. We zullen die naam dan ook noemen en een aantal lichtjes ontsteken. De namen kunt u vóór vrijdag 30 oktober, 18:00 uur doorgeven via email: of tel. 055 3664360.

 • Geen categorie

  Kerkdiensten in Oktober

  In oktober zitten we  de komende zondagen met maximaal 30 mensen in de kerk en de kinderen van de kindernevendienst in de Ontmoeting. Voor deze diensten moet u zich aanmelden. In de kerk kunnen de aangemelde mensen de opname van de de kerkdienst meemaken die via de website te beluisteren en te zien is. We gebruiken hiervoor gemeentezang uit eerder opgenomen diensten. Voor de kerkdiensten gebruiken we het voorgeschreven protocol. Hiervan is een stroomschema gemaakt dat u HIER kunt vinden. Met de mensen in de kerk, de luisteraars en kijkers thuis hopen we zo met elkaar in de maand oktober verbonden te blijven. Tijdens deze diensten is er een collectemoment. De behoefte aan een bijdrage blijft in deze moeilijke tijd bij alle collectedoelen onverminderd aanwezig. Vaak is die behoefte nu zelfs groter. Er zijn al veel mooie initiatieven genomen om elkaars aanwezigheid toch te voelen. Ook hier kunnen we op, een andere manier, toch met elkaar samen werken om ondersteuning te bieden. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u alsnog een dienst meemaken dan kunt u kijken of er nog plaats is via

  Dat kan via de Tikkie-app op uw telefoon waarmee deze QR code kan worden gescand.
  Maar natuurlijk kan het ook via:

  NL25 RABO 0373 4109 99
  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
  Graag met vermelding van Noordoost en de zondag(en) waar uw collecte voor bestemd is.

  Er kan in beide gevallen één gift worden gedoneerd, deze zal evenredig verdeeld worden over de genoemde doelen.

  Voor de maand oktober heeft de Voedselbank rijst aangegeven, maar ook producten zoals houdbare melk, pasta, pannenkoekmix, houdbare broodbeleg en thee blijven welkom. Die kunt u uiteraard (de hele week) brengen in de mand aan Rhapsodiestraat 3, maar vanaf nu ook weer op zondagochtend vóór de dienst in de Julianakerk. Ook DE-punten (graag per 1000) en envelopjes met een financiële bijdrage kunnen op beide plaatsen gebracht worden. En het blijft natuurlijk mogelijk te doneren via het nummer: NL 65 RABO 0119 0766 67 t.n.v. Voedselbank Apeldoorn. De Voedselbank en hun klanten zijn er heel blij mee!

 • Geen categorie

  Kunst in de kerk: De cirkels van stof

  Kunst in de kerk.

  Tot eind oktober hangen er drie “cirkels van stof” in de kerk. Gemaakt door Attiene Gobas – van Hoogen. Attiene gebruikt in haar werk Mixed Media, dat wil zeggen dat zij verschillende materialen en technieken combineert in haar textielwerken. Attiene werkt graag laag over laag en dwars door alle lagen heen.
  Attiene vertelt het volgende over de drie werken:

  Materiaal: wol, glanskatoen, knopen en kralen in een houten lijst

  “The power of I am” is een geboortemandala.
  Een geboortemandala is een Cirkel van Stof, geïnspireerd op een geboortedatum.
  De geboortedatum kan “gelezen” worden door te starten vanuit het midden, met het getal van de geboortedag. Net als bij de jaarringen in een boomschijf volgt dan het getal van de geboortemaand in de volgende “ring”, de daarop volgende 4 ringen vormen samen het geboortejaar.
  In “The power of I am” verbeelden de vier rode knopen in het midden, de geboortedag (4), de 4 kleine zwarte knopen de maand (4 van april). Eén zwarte cirkel vormt samen met 9 zwarte driehoeken en  9 rode lussen en de 8 grote cirkels het jaartal 1998.

  “The power of I am” gaat over de (veer)kracht in de mens.
  Dat, wat je meemaakt in een mensenleven, vormt je tot de mens, die je bent vandaag.

 • Geen categorie

  De rode draad, gesprekken over het geloof  voor de tussengeneratie

  Binnen onze kerk houden wij gesprekken over het geloof onder de titel ‘de rode draad’. Een rode draad geeft de loop van iets aan. Wellicht loopt het geloof als een rode draad door jouw leven of zou je dat graag willen. Praat, denk, luister en lees dan met ons mee. Je bent van harte welkom. Iedere maand komen we bij elkaar van 20.00 uur tot 21.30 uur bij iemand thuis. Wil je maandelijks een aankondiging hebben per mail, geef je naam en mailadres dan door aan ds Corma Baas, tel: 7519430 of mail: Ook als je één keer wilt deelnemen, ben je uiteraard van harte welkom. Elke avond heeft namelijk zijn eigen invalshoek en thema.

  Onder deze titel komen al jaren mensen van de midden-generatie (pakweg tussen de 40 en 60 jaar oud) maandelijks in wisselende samenstelling bij elkaar om over geloof en leven te praten. We waren gewend bij iemand in de huiskamer bij elkaar te komen. Vanaf maart kon dit niet meer. De gesprekken worden gemist. Daarom willen we op woensdag 23 september een avondwandeling organiseren, van ongeveer een uur. We starten bij de Julianakerk. Vanaf de kerk gaan we twee aan twee -op gepaste afstand-een wandeling maken in de buurt om zo elkaar weer eens te zien en te spreken. Opgave is niet nodig. Wil je meelopen, zorg dan dat je om 20.00 uur op het kerkplein bent.

   

 • Geen categorie

  Geslaagd rugzakproject

  Beer Teddy is klaar met zijn rondrit door Apeldoorn en omgeving om rugzakjes rond te brengen . Hij ontmoette veel blije kinderen! De rugzakjes bevatten speelgoed, een boekje geschreven door ons  gemeentelid Inge de Braak en een tegoedbon voor een ijsje.  Dank aan de diaconie die deze rugzakken hebben gevuld! Jullie hebben onze kinderen heel blij gemaakt!

  Wilt u dit project ook steunen? Een bijdrage is welkom op NL 92 RABO 0133968979 diaconie Apeldoorn OVV rugzakjes