• Geen categorie

  Kunst in de kerk

  Anneke van der Weg:De kerkkunstcommissie vroeg of ik een paar kleurrijke tulpenschilderijen kon exposeren rond de Paasdagen. Vorig jaar was net de lock down ingegaan en de tulpen die ik voor de gouden loper had gemaakt als installatie voor de expositie toen, staan nog steeds bij ons in de straat. Als alternatief en ter bemoediging in coronatijd, nog altijd bloeiend. Dat is het mooie van kunst: tijdloos en betekenisvol. Al geeft de tijd soms de betekenis een andere invulling en omgekeerd.

  De keus voor een paar tulpen was gemaakt tot twee schilderijen retour kwamen van een uitleen. Het werk was gemaakt ter ere aan mijn ouders. Mem altijd genietend van bloemen en Heit van aandacht voor techniek en vakmanschap. De zon valt op de Bougainville en de kleuren en het materiaal van het andere werk (Binnenste buiten) verwijzen naar vergankelijkheid en weer opstaan. Hoe Paa(r)s wil je het hebben.
  In de wens dat deze werken oproepen stil te staan bij de tijd die we besteden met hen die we liefhebben en hoe betekenisvol dat kan zijn.

  Anneke van der Weg is als gemeente lid kort aangesloten in het Kruispunt, heeft opbouw en opheffing intens meegemaakt rond het Bolwerk en is nu betrokken lid van de mooie Juliana kerk. Werkt als leerkracht en kunstenaar. Een ander uitdagen zich verder te ontwikkelen is wat haar drijft. De tulp is haar inspiratiebron. Een krachtige stoere bloem, een kleurrijke kroon en een bol waaruit dit moois ontstaat en vervolgens  nieuw leven zich vormt. In diverse technieken en betekenisvolle verbeelding ontstaan verrassende creaties. Daarnaast worden vele andere werken gemaakt door haar en cursisten in het atelier aan de Deventerstraat.

 • Geen categorie

  Alleen online diensten

  Naar aanleiding van de lockdown in Nederland heeft de kerkenraad besloten – op basis van gezondheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en kijkend naar wat er niet en nog wel mogelijk is- om tot nader bericht de kerkdiensten vanuit de Julianakerk uitsluitend online te verzorgen, dus zonder de aanwezigheid van gemeenteleden. Er zal een minimale bezetting zijn van predikant, ambtsdrager, organist, medewerkers van beeld en geluid en eventuele musici (o.a.solisten). Het zijn ver gaande beslissingen, genomen vanuit onze grote verantwoordelijkheid naar elkaar toe en naar de samenleving. We wensen elkaar in dit alles goede moed.
  Houd moed, heb lief! Namens de kerkenraad, Fred Niezink, voorzitter, Janet ten Klooster, scriba

 • Geen categorie

  Liturgisch bloemschikken in de 40dagentijd

  In deze 40-dagentijd volgen we “een spoor van liefde”. We lezen teksten uit het laatste deel van het Johannes evangelie. Het is een lange afscheidsrede waarin Jezus zichzelf en zijn leerlingen voorbereidt op zijn dood en opstanding, en op de tijd daarna.In elke tekst lezen we iets over de liefde,  de liefde van Jezus voor God de vader, de liefde van Jezus voor de mensen, de liefde die de volgelingen van Jezus voor elkaar moeten hebben.
  We verbeelden dat door gedurende deze 40-dagentijd een spoor te maken van verschillende materialen, in de vorm van een hart, en daar elke week iets aan toe te voegen wat past bij de lezing van die zondag.

  Pasen 2021

  Liefde blijkt het sleutelwoord om in Pasen te geloven. Om te geloven in liefde dwars door dood en verdriet heen.
  Liefde ervaren, vergeven worden, trouw zijn aan mensen tot in de dood; dat spoor van liefde laat Jezus zien.
  Zelfs na een donkere tijd, na dagen van lijden en dood, na schuld en zonde is er een nieuw leven. God zelf geeft ons dat.
  Symbolisch zien we dat oplichten in het bloemstuk van Pasen.
  In het wit, kleur van nieuw leven, van opstanding, licht het hart van Gods liefde op!

 • Geen categorie

  Stille week

  In deze Stille week zal er elke avond om 19.30 een dienst worden uitgezonden vanuit de Julianakerk. Dit jaar is dus de Paaswakedienst ook om 19.30 uur.

  De orde van dienst voor de avondgebeden op maandag, dinsdag en woensdag kunt u HIER vinden.

  Op Witte Donderdag lezen we over de viering van het Pesachmaal die Jezus houdt met zijn leerlingen en zo deze avondmaaltijd op Zijn eigen leven betrekt. Ook zal er een speciaal tafelgebed getoond worden, waarna u- zo u wilt- thuis de verbondenheid met elkaar in brood en beker kunt delen. De orde van dienst vindt u HIER

  Op Goede Vrijdag lezen we het evangelieverhaal van Johannes afgewisseld met orgelspel en solozang. Tijdens deze dienst zal de oude Paaskaars de kerk uitgedragen worden. De orde van dienst van deze viering kunt u  HIER vinden.

  Tijdens de dienst op Stille Zaterdag lezen we over hoe God vanaf het eerste begin het licht over onze aarde laat opgaan. We lezen over de bevrijding uit Egypte. We gedenken onze doop, bidden een tafelgebed én lezen over de opstanding van onze Heer. Opnieuw gaat het licht over ons op. U kunt de orde van deze dienst HIER vinden

 • Geen categorie

  De rode draad, gesprekken over het geloof  voor de tussengeneratie

  Binnen onze kerk houden wij gesprekken over het geloof onder de titel ‘de rode draad’. Een rode draad geeft de loop van iets aan. Wellicht loopt het geloof als een rode draad door jouw leven of zou je dat graag willen. Praat, denk, luister en lees dan met ons mee. Je bent van harte welkom. Iedere maand komen we bij elkaar van 20.00 uur tot 21.30 uur bij iemand thuis. Wil je maandelijks een aankondiging hebben per mail, geef je naam en mailadres dan door aan ds Corma Baas, tel: 7519430 of mail: Ook als je één keer wilt deelnemen, ben je uiteraard van harte welkom. Elke avond heeft namelijk zijn eigen invalshoek en thema.

  Onder deze titel komen al jaren mensen van de midden-generatie (pakweg tussen de 40 en 60 jaar oud) maandelijks in wisselende samenstelling bij elkaar om over geloof en leven te praten. We waren gewend bij iemand in de huiskamer bij elkaar te komen. Vanaf maart kon dit niet meer. De gesprekken worden gemist. Daarom willen we op woensdag 23 september een avondwandeling organiseren, van ongeveer een uur. We starten bij de Julianakerk. Vanaf de kerk gaan we twee aan twee -op gepaste afstand-een wandeling maken in de buurt om zo elkaar weer eens te zien en te spreken. Opgave is niet nodig. Wil je meelopen, zorg dan dat je om 20.00 uur op het kerkplein bent.