• Geen categorie

  Help 700 jongeren in Gramsh aan nieuwe sportvelden.

  10 juli gaat een groep jongeren uit onze gemeente naar Albanië om hun blik en hun hart te verruimen. Zoals elk jaar zullen ze daar naast ontspanning ook projecten realiseren. Deze projecten worden o.a. aangedragen door Father Gregory in overleg met de gemeente Gramsh. Zo realiseerde VONO twee jaar geleden via crowdfunding een huis voor Berti. Een project waardoor 7 mensen nu een dak boven hun hoofd hebben. Nu is er het verzoek vanuit Gramsh om dit jaar de sportvelden te herstellen. Dit met het oog op 700 jongeren die hiervan kunnen profiteren. Kosten €15000 waarvan de gemeente in Gramsh €5000 voor haar rekening neemt. Dus nog €10.000 die we via crowdfunding bij elkaar willen krijgen om de jeugd van Gramsh een plek te geven voor ontspanning. De eerste € 3000 is al binnen!! Samen met die jeugd zal VONO in juli de muur rondom de sportvelden opknappen met mooie muurschilderingen zodat alles een uitnodigend geheel wordt voor jongeren en hun ouders in Gramsh. Helpt u mee aan dit project?

  Doneer uw gift aan Diaconie Protestantse gemeente NL78 RABO 0133 9690 37 ovv sportvelden Gramsh. (ANBI doel) en u weet elke € komt ten goede aan het project. Vorderingen kunt u via facebook volgen vanoostnaaroost.

 • Geen categorie

  Vakantiegeld Samen Delen 2023: geloven in samen delen!

  De kloof tussen mensen “die hebben” en “die niet hebben” groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden en op vakantie gaan wordt geschrapt. Mensen zijn al opgelucht als het weer een maand is gelukt om de vaste lasten en de meest noodzakelijke boodschappen te betalen. Daarom organiseren 32 kerken in de gemeente Apeldoorn Vakantiegeld Samen Delen. Omdat we geloven in verbondenheid.

  De actie wordt al voor de 12e keer gehouden en groeit ieder jaar: steeds meer mensen geven, steeds meer mensen ontvangen een bijdrage. Fijn dat er zoveel vertrouwen is om te geven en aan te vragen. In 2022 is een recordbedrag van € 191.000 gedeeld. Ruim 1100 adressen ontvingen een mooi bedrag. Dat geeft vertrouwen voor dit jaar. Uiteraard hoef je geen lid van een kerk te zijn om mee te doen aan deze actie, als gever of ontvanger.

  Samen delen
  We nodigen mensen die het goed hebben uit om te delen met mensen met de laagste inkomens. Ter vergelijking: mensen met een goed inkomen krijgen soms een paar duizend euro vakantiegeld in mei extra. Voor de mensen die een bijdrage kunnen ontvangen via deze actie is dat meer dan zij maandelijks krijgen om van te leven.
  Dit jaar liggen de inkomensnormen per maand voor een gezin op netto € 1.784,95 en voor een alleenstaande (ouder) op € 1.264,14. Het is duidelijk dat na het betalen van de vaste lasten – huur, energie en verzekeringen – er nog maar weinig overblijft voor dagelijkse boodschappen en alle andere uitgaven.

  Geven:
  U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom!
  Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers. Doneren kan ook via onze website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

  Ontvangen:
  Wie langer dan een jaar een inkomen heeft onder de normbedragen die hierboven zijn genoemd, nodigen we uit een aanvraag te doen om een bijdrage te ontvangen. We gaan heel zorgvuldig om met de privacy! Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn te lezen op onze website, zie hieronder. Om een aanvraag te kunnen doen moet u wonen in dat deel van de gemeente Apeldoorn, waar de lokale kerken de actie dragen. Dit zijn: Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen en Wenum-Wiesel.

  De actie loopt tot en met 2 juni 2023. Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom!
  Website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

 • Geen categorie

  Vonovo23

  Maandag 17 April is een groep vanuit onze gemeente naar Albanië vertrokken. Het land verkennen, contacten aanhalen maar ook de handen uit de mouwen steken. De komende tijd kunt u op de facebookpagina van vanoostnaaroost de reis volgen. De eerste schitterende plaatjes zijn al binnen

   

 • Geen categorie

  Musical Ester

  In April was er de 3x de uitvoering van de musical Ester in de Julianakerk. Een groot succes. Voor de foto’s van die uitvoeringen verwijzen wij u naar de  website www.musicalester.nl

 • Geen categorie

  Stille Week

  In de week voor Pasen komen we in de Julianakerk bij elkaar om stil te staan bij de weg die Jezus gegaan is.
  Wilt u thuis meekijken klik dan HIER .

  Op maandag, dinsdag en woensdag korte avondgebeden in de Julianakerk. Deze beginnen om 19.30 uur en duren zo’n half uur. U kunt HIER het boekje vinden voor de avondgebeden.

  Op Witte Donderdag vieren we met elkaar het avondmaal. Aanvang: 19.30 uur
  Op Goede Vrijdag lezen we met elkaar het lijdensverhaal van Christus, afgewisseld met liederen, en verwoorden wij ons leven, ons verdriet en pijn in de gebeden. Aanvang: 19.30 uur.
  Op Stille Zaterdag is er de Paaswake. Lezingen over Licht en Nieuw Leven, hernieuwing van onze doopbelofte, viering van het Avondmaal en zeker het ontsteken van nieuw Licht –een nieuwe Paaskaars- vormen de inhoud van deze viering.  Aanvang 22.00 uur.

  HIER kunt u het boekje vinden voor de viering van de 3 dagen van Pasen.

   

  De paasmorgen beginnen we om 8.30 uur met een feestelijk paasontbijt. U kunt zich HIER opgeven. Geef wel even aan met hoeveel personen u komt.