Vakantiegeld Samen Delen 2024: geloven in samen delen!


De kloof tussen mensen “die hebben” en “die niet hebben” groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden en op vakantie gaan wordt geschrapt. Mensen zijn al opgelucht als het weer een maand is gelukt om de vaste lasten en de nodige boodschappen te betalen. Geldzorgen hebben een negatieve impact op het welzijn van mensen. Maar samen delen maakt rijker, financieel en in verbinding met elkaar.

Vorig jaar werd een recordbedrag van ruim € 207.000,- gedeeld. Meer dan 2000 mensen ontvingen een mooi bedrag. Dat geeft vertrouwen voor dit jaar.

Link naar het filmpje over de actie:

https://www.youtube.com/watch?v=fWVAGRR0VcE

Samen Delen

De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken in de gemeente Apeldoorn. We geloven dat   ieder mens even kostbaar is in Gods ogen en dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan. We geloven dat we er allemaal beter van worden als we meer met  elkaar delen. Met deze actie willen we de verbondenheid tussen mensen in de gemeente Apeldoorn versterken.

In mei ontvangen veel mensen een flink bedrag extra:  vakantiegeld. Vandaar de naam van de actie. We nodigen iedereen die het goed heeft uit om te delen met wie weinig heeft. Ter vergelijking: mensen met een goed inkomen krijgen soms een paar duizend euro vakantiegeld in mei extra. Voor de mensen die een bijdrage kunnen ontvangen via deze actie is dat meer dan zij maandelijks krijgen om van te leven. Uiteraard hoef je geen lid van een kerk te zijn om mee te doen aan deze actie, als gever of ontvanger.

Geven:

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom!

100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. Doneren kan ook via de QR code.

Ontvangen:

Dit jaar liggen de inkomensnormen per maand voor een gezin op netto € 1.916,57 en voor een alleenstaande (ouder) op € 1.354,47. Het is duidelijk dat na het betalen van de vaste lasten – huur, energie en verzekeringen – er nog maar weinig overblijft voor dagelijkse boodschappen en alle andere uitgaven. Wie langer dan een jaar een inkomen heeft onder de normbedragen die hierboven zijn genoemd, nodigen we uit een aanvraag te doen om een bijdrage te ontvangen. We gaan heel zorgvuldig om met de privacy! Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn te lezen op onze website, zie hieronder.

Om een aanvraag te kunnen doen moet u wonen in dat deel van de gemeente Apeldoorn, waar de lokale kerken de actie dragen. Dit zijn: Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen en Wenum-Wiesel.

De actie loopt tot en met 31 mei 2024.

Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom!

Website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl