Situatie na 1 juli door vertrek ds Corma Baas

 

In onze wijkgemeente ontstaat door het vertrek van ds Corma Baas naar de Tabernakelkerk in Vaassen een vacature voor een predikant voor 0,5 fte. In verband  met de toekomstverkenning voor het Kerk-zijn in 2033 en het aanstaande emeritaat  van onze predikant Jaap Kappers in maart 2027 zullen onze predikanten Jaap Kappers en Henk Boter een tijdelijke ( voor max. 3 jaar) uitbreiding van hun taken van 0,1 fte op zich nemen. De verdeling van de secties wordt dan per 1 juli als volgt : Henk Boter voor de secties 1-5 en Jaap Kappers voor de secties 6-10. Zie de afbeelding. Welgelegen en Ossenveld-West vallen voortaan onder ds Kappers, Sluisoord onder ds Henk Boter. Voor de wijk Zevenhuizen geldt: De buurt rondom de kerk (Bloemheuvel-, Ceres-, Groenoordlaan etc)  en de vruchtenbuurt (Mispel, Peren, Kersen etc) vallen onder ds Kappers. De bloemen (Meibloem, Boterbloem etc) vallen onder ds Boter.Ook zullen ze de opengevallen plekken ten aanzien van de eredienst zoveel mogelijk opvullen. Op deze manier wordt de vacature ten aanzien van eredienst en (crisis)pastoraat enigszins opgevangen. De komende 3 jaar wil de kerkenraad graag de tijd en de ruimte creëren om in de komende 3 jaar met voorstellen te komen hoe we voor Noordoost de  ruimte in de vacature willen invullen in het kader van de toekomstverkenning.