Toekomstverkenning: kerk-zijn in 2033

Op deze pagina kunt u de mededelingen lezen die vanuit de kerkenraad gepubliceerd zijn in de nieuwsbrieven naar aanleiding van de toekomstverkenning binnen de protestantse Gemeente Apeldoorn

Gemeenteavond 5 maart over Kerk-zijn in 2033.

Apeldoorn is in beweging, op zoek naar de kerk van 2033. Ongeveer een jaar geleden zijn de gesprekken over kerk-zijn begonnen, we merken dat er steeds minder en minder mensen zich betrokken voelen bij de kerk, en de kerk leger en leger wordt. Hoe moet het nu verder, een moeilijke en pijnlijke vraag. De kerk ligt ons na aan het hart en willen dit graag doorgeven aan de volgende generaties. Het afgelopen jaar hebben we met elkaar van gedachte gewisseld over kerk-zijn, waarom het voor ons belangrijk is en wat volgens ons het belang van de kerk in de samenleving is. Ook hebben we geluisterd naar drie droombeelden, hoe kerk-zijn eruit zou kunnen zien. De komende gemeenteavond wil ik u vragen uw standpunt te geven: – Wat vindt u het belangrijkste criterium voor kerk-zijn – Op welke manier kunnen we kerk-zijn vormgeven. De commissie Toekomstverkenning van de Protestantse Gemeente Apeldoorn heeft zeven pijlers, zeven criteria, beschreven. Op de gemeenteavond zullen we deze pijlers kort bespreken, daarna willen we u vragen welke twee voor u het belangrijkst zijn. Ook zijn er voor de organisatie van kerk-zijn in Apeldoorn drie denkrichtingen beschreven. In oktober kwamen deze al kort ter sprake op de gemeenteavond. We willen u vragen uw plaats te bepalen, welke vorm past u. De uitkomst van de gemeenteavond zal worden gedeeld met de andere wijkgemeentes en met de algemene kerkenraad. Op basis van de uitkomsten van alle wijkgemeentes zal de algemene kerkenraad één of meerdere rich ngen gaan onderzoeken. Uiteindelijk zullen we een weg moeten zoeken die we allemaal bereid zijn te gaan. Daar is veel geloof, hoop en liefde voor nodig. Ik ben ervan overtuigd dat we die aan boord hebben. Tot dinsdag

Namens de kerkenraad vriendelijke groeten, Albert van der Padt Voorzitter van de kerkenraad

verslag gemeenteavond 5 maart

verslag koffiegesprekken na de dienst januari-februari 2024

Inleiding gemeenteavond 24 oktober

Verslag van de gemeenteavond 24 oktober 

Uitleg van de boom gemaakt door Anneke van der Weg  nav de gemeenteavond op 28 maart kunt u HIER vinden

Uitnodiging gespreksavonden winter 2024

nieuwsbrief 8 oktober

nieuwsbrief 10 september

nieuwsbrief 9 juli

nieuwsbrief 2 april

uitnodiging gemeenteavond 24 maart

vragen gemeenteavond