Toekomstverkenning: kerk-zijn in 2033

Op deze pagina kunt u de mededelingen lezen die vanuit de kerkenraad gepubliceerd zijn in de nieuwsbrieven naar aanleiding van de toekomstverkenning binnen de protestantse Gemeente Apeldoorn
Een verslag van onderstaande gemeenteavond kunt u HIER vinden

Gemeenteavond 24 oktober: Kerk-zijn in 2033.

Als ik naar de huidige leeftijdsopbouw kijk van de Protestantse Kerk Apeldoorn, bedenk ik me, dat deze anders wordt in de toekomst Dit betekent dat wij nu met zijn elkaar moeten nadenken over de toekomst van Kerk-zijn. Gelukkig zijn we een gemeente vol ideeën, de uitkomst van de vorige gemeenteavond is weergegeven in een boom (door Anneke van der Weg).

Als je, in gedachte, omhoogklimt in die boom kom je via de stam terecht in de kroon. De stam vertelt ons wat we moeten blijven doen, zoals blijven vieren in welke vorm dan ook voor jong en oud, open zijn, omzien naar elkaar, aandacht houden voor medemens binnen en buiten de kerk door te koken of te VONOen: voor ons geloof uitkomen en bij elkaar komen. De bladeren geven een aanzet voor kerkzijn in 2033, verschillende soorten vieringen worden benoemd, vergroening, jongeren bevragen en de jeugd betrekken, meer verbinding zoeken met de andere gemeentes binnen Apeldoorn (met een ?), de eigen nestgrens loslaten… Ik weet het, het is nog geen 10 jaar geleden, dat we samen hebben nagedacht over hoe we de nestgrens konden loslaten binnen Zevenhuizen. We zijn toen van drie wijkgemeentes naar één wijkgemeente gegaan met deze prachtige plek als vierplaats als resultaat. En kijk eens om u heen, wat een warme gemeente we zijn, vol ideeën, vol energie. Hoe mooi zou het zijn als … … als we met elkaar, elkaar vasthoudend, opzoek zouden kunnen gaan naar een toekomstbestendige kerkgemeenschap in Apeldoorn. Op de gemeenteavond van 24 oktober, willen we u/ jullie informeren over de financiële feiten en cijfers van de Protestantse Kerk Apeldoorn. We willen met u/ jullie hard op nadenken over hoe we als Protestante Kerk Apeldoorn • Een vindplaats van geloof hoop en liefde kunnen zijn voor onszelf, maar ook één die door anderen gevonden kan worden. • Een naar buiten gerichte blik kunnen tonen en hoe die naar buiten gerichte blik zichtbaar wordt voor de ander.

Uitleg van de boom gemaakt door Anneke van der Weg  nav de gemeenteavond op 28 maart kunt u HIER vinden

Uitnodiging gespreksavonden winter 2024

nieuwsbrief 8 oktober

nieuwsbrief 10 september

nieuwsbrief 9 juli

nieuwsbrief 2 april

uitnodiging gemeenteavond 24 maart

vragen gemeenteavond