Help 700 jongeren in Gramsh aan nieuwe sportvelden.

10 juli gaat een groep jongeren uit onze gemeente naar Albanië om hun blik en hun hart te verruimen. Zoals elk jaar zullen ze daar naast ontspanning ook projecten realiseren. Deze projecten worden o.a. aangedragen door Father Gregory in overleg met de gemeente Gramsh. Zo realiseerde VONO twee jaar geleden via crowdfunding een huis voor Berti. Een project waardoor 7 mensen nu een dak boven hun hoofd hebben. Nu is er het verzoek vanuit Gramsh om dit jaar de sportvelden te herstellen. Dit met het oog op 700 jongeren die hiervan kunnen profiteren. Kosten €15000 waarvan de gemeente in Gramsh €5000 voor haar rekening neemt. Dus nog €10.000 die we via crowdfunding bij elkaar willen krijgen om de jeugd van Gramsh een plek te geven voor ontspanning. De eerste € 3000 is al binnen!! Samen met die jeugd zal VONO in juli de muur rondom de sportvelden opknappen met mooie muurschilderingen zodat alles een uitnodigend geheel wordt voor jongeren en hun ouders in Gramsh. Helpt u mee aan dit project?

Doneer uw gift aan Diaconie Protestantse gemeente NL78 RABO 0133 9690 37 ovv sportvelden Gramsh. (ANBI doel) en u weet elke € komt ten goede aan het project. Vorderingen kunt u via facebook volgen vanoostnaaroost.