Liturgisch bloemstuk 40dagentijd

In deze 40 dagen tijd sluiten we met de liturgische schikkingen aan bij het thema
Wie? Wat? Waar!

Op zoek naar wie Jezus is
De vraag ‘Wie is Jezus?’ staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen.
Wat Jezus zegt en doet brengt de mensen om hem heen in verwarring. Wie is hij toch? Hoe kan Hij zonden vergeven? Wat is waar?

De schikkingen zijn sober. De 40 dagentijd is immers een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook paars. Met Pasen verandert de kleur naar wit.
In de bloemschikkingen werken we met kronkelige takken als basis. Zij verbeelden verwarring.
Wekelijks zullen we de takken in een andere vorm binden en er iets aan toevoegen.

(Werkgroep liturgisch bloemschikken, Heleen Keus, Mieke Hillebrand, Nel van Mourik, Rinnie Wilbers, Wil Kool)