Musical Ester – op zoek naar verbinding…

Bekijk de PROMO

De kerkenraad van de Julianakerk wil juist in deze tijd zoeken naar verbinding. Verbinding binnen de kerk, binnen de wijk Noordoost Apeldoorn en binnen de kerkelijke gemeenten in Apeldoorn en omgeving.  Ervaringen met het organiseren van de musicals Mozes (2015) en Ruth (2018) leerden dat het plezier om samen zo’n project vorm te geven en naar buiten uit te dragen, die verbinding enorm versterkt. En het is díe verbinding waar we met het project Ester naar op zoek zijn.

ESTER. Een sprookje? Nou, niet echt…

Ester wordt de nieuwe koningin nadat koning Ahasveros zijn eerste vrouw Vashti heeft weggestuurd. Vashti wilde niet langer een lustobject zijn voor de koning en zijn vrienden. Eerste minister Haman heeft het snode plan opgevat de Joden, die hij haat, uit te roeien. De koning heeft niet door waar Haman mee bezig is, en ondertekent een wet van Meden en Perzen. Zo’n wet kan niet ongedaan worden gemaakt, zelfs niet door de koning. De Joden zijn hun leven niet meer zeker. Zal het Ester lukken haar volk te redden uit de klauwen van Haman?

Wil je/wilt u meer weten over Ester, raadpleeg dan de website www.musicalester.nl Daar vind je onder meer de 4 preken die, in aanloop naar de musical, over het Bijbelboek gehouden zijn. Onder de knop Ester, ‘waar gaat het over?’ staan onder meer de verhalen ‘de geschiedenis van het Joodse volk in het Perzische rijk’ en een beschouwing over ‘de actualiteit van het Bijbelboek Ester’. Een citaat hieruit: ‘In het Bijbelboek Ester wordt het Joodse volk aangevallen als groep. Weggezet als groep. Het wegzetten van mensen in groepen, in hokjes, is blijkbaar iets van alle tijden.’

Ester de musical wordt uitgevoerd in de Julianakerk op

  • vrijdag 14 april (20.00 uur);
  • zaterdag 15 april (20.00 uur) en
  • zondag 16 april 2023 (14.00 uur).

Inmiddels is de kaartverkoop gestart. Kaarten kunnen worden gekocht

  • na de zondagsdienst in de kerk en

na telefonische afspraak op de volgende adressen

  • Ina Buiter, Oud Veldzichtlaan 20, telefoon 06-12087282
  • Jaap Kappers, Fortlaan 43, tel. 055-7519430
  • Ingrid Heidebrink, Aalbessenlaan 48, tel. 06-42563045
  • Anke Buntjer, De Pergola 5, tel. 06 – 23601431 Op dinsdag- en donderdagavond.

De prijs voor volwassenen bedraagt € 15,00. Voor jongeren t/m 16 jaar € 7,50.

We geven de voorkeur aan elektronische betaling. Is de elektronische betalingswijze een belemmering, dan passen we daar zeker een mouw aan. Bestelling per mail is mogelijk via info.musicalester [at] gmail.com met vermelding van datum voorstelling, naam en adres, aantal volwassenen en/of jeugd.