Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd 2022

Het thema van de liturgische bloemschikkingen in deze Veertigdagentijd is “de toekomst tegemoet, Beloofd land in zicht”

De basis bestaat uit een kegel-vormige pot en een verticale zuil van riet, grassen en takken. De kegel-vormige pot staat voor “ontvangen”. De verticale, naar de hemel reikende, zuil op de rand van de pot, verwijst naar de verbinding met het hogere. De zuil wordt in de loop van deze Veertigdagentijd groener, hoop op een nieuwe lente.

de zondagen in de veertigdagentijd