Weer beperkt zang in de erediensten

N.a.v. de versoepelingen door de overheid heeft onze kerkenraad besloten dat er weer structureel gezongen mag worden in de erediensten.

Vooralsnog eerst door enkele zangers, gemeenteleden moeten helaas nog even wachten.
Zangers/zangeressen die mee willen zingen kunnen zich wekelijks op donderdag melden bij de organist van dienst.
In de week voorafgaand aan de dienst zal via de nieuwsbrief en via de website gecommuniceerd worden wie de organist van dienst is.
Deze bijdragen zullen laagdrempelig zijn, vergelijkbaar met de normale samenzang in onze erediensten. Een vooroefening op zondagmorgen zal dus voldoende zijn.

A.s. zondag leidt ds. Henk Boter de doopdienst en heeft daarbij gevraagd in ieder geval 2 liederen te laten zingen. Een welkomstlied voor de dopeling op de melodie van lied 801 en lied 923.

Zondag 27 juni heeft ds. Corma Baas dienst, zo kort na haar vakantie heeft zij nu al gevraagd een paar zangers te zoeken. De gevraagde liederen zijn dan lied 855 en lied 205.

Wij hopen op voldoende aanmeldingen. Hopelijk zoveel dat we een keuze moet maken, dit alles in afwachting van verdere versoepelingen. Als organistenteam zien wij er naar uit weer massale samenzang te mogen begeleiden. We hebben u gemist!

Namens de organisten,

Jan van den Brand

 

Organist van dienst

13 juni: Jan van den Brand

20 juni Herman Jansen

27 juni Jan van den Brand

4 juli: Jan van den Brand

11 juli, Co Terwal