Vakantiegeld Samen Delen – actie tot en met 3 juni

Het lijken soms twee gescheiden werelden: de mensen die het financieel goed hebben en de mensen die leven van heel weinig. De

actie Vakantiegeld Same Delen die gedragen wordt door 30 kerken, verbindt beide groepen: we geloven in samen delen. Vorig jaar werden we Apeldoorn breed midden in coronatijd verrast door een record aan giften (125.000 euro) en aanvragen (ongeveer 700). Dat was hartverwarmend. Dit jaar is de verwachting dat er nog weer meer aanvragen komen. We hopen dan ook dat de giften mee blijven stijgen!

Helpt u mee de actie te laten slagen, door te delen van uw vakantiegeld, of een aanvraag te doen om een bijdrage te ontvangen? Alle informatie leest u op www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. 100% van de giften komt ten goede aan de actie.
U kunt uw gift ook overmaken via de appostel app