Stille week

In deze Stille week zal er elke avond om 19.30 een dienst worden uitgezonden vanuit de Julianakerk. Dit jaar is dus de Paaswakedienst ook om 19.30 uur.

De orde van dienst voor de avondgebeden op maandag, dinsdag en woensdag kunt u HIER vinden.

Op Witte Donderdag lezen we over de viering van het Pesachmaal die Jezus houdt met zijn leerlingen en zo deze avondmaaltijd op Zijn eigen leven betrekt. Ook zal er een speciaal tafelgebed getoond worden, waarna u- zo u wilt- thuis de verbondenheid met elkaar in brood en beker kunt delen. De orde van dienst vindt u HIER

Op Goede Vrijdag lezen we het evangelieverhaal van Johannes afgewisseld met orgelspel en solozang. Tijdens deze dienst zal de oude Paaskaars de kerk uitgedragen worden. De orde van dienst van deze viering kunt u  HIER vinden.

Tijdens de dienst op Stille Zaterdag lezen we over hoe God vanaf het eerste begin het licht over onze aarde laat opgaan. We lezen over de bevrijding uit Egypte. We gedenken onze doop, bidden een tafelgebed én lezen over de opstanding van onze Heer. Opnieuw gaat het licht over ons op. U kunt de orde van deze dienst HIER vinden