Gedachtenisdienst: Namen opgeven

In de eredienst van zondag 1 november gedenken we in de Julianakerk de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Dat doen we ieder jaar op de eerste zondag in november, dicht bij Allerzielen. Elk jaar weer is dat een bijzondere dienst en we vinden het belangrijk om de namen van wie ons voorgingen te noemen en te gedenken.
In de liederen, de lezing en de gebeden staan we stil bij de levens van wie zijn overleden, mag onze rouw doorklinken, zoeken we naar troost, maar zeker ook bemoediging in ons eigen leven. Net als ieder jaar zal ook dit jaar een uitgebreide bloemschikking de gedachtenisdienst ondersteunen.
Dit jaar gaat het iets anders dan anders. Vanwege het coronavirus kunnen we niet met een onbeperkt aantal mensen samenkomen. Als eerste nodigen we de directe familie uit van de gemeenteleden die zijn overleden. Tijdens de gedachtenis zullen we namen van hun geliefden noemen en voor ieder van de overledenen zal een kaars worden aangestoken door de ouderling.
Er is ook ruimte om mensen die al eerder zijn overleden of niet tot onze gemeente behoren te gedenken. Andere jaren was er altijd een moment waarop ieder die dat wilde een lichtje kon aansteken. Vanwege onze veiligheid moeten we dit jaar geloop in de kerk beperken. Als u iemand wilt gedenken, kunt u ons de naam van diegene doorgeven. We zullen die naam dan ook noemen en een aantal lichtjes ontsteken. De namen kunt u vóór vrijdag 30 oktober, 18:00 uur doorgeven via email: of tel. 055 3664360.