Kerkdiensten in Juli

In de maand juli zullen we met meer mensen in de kerk zitten. U heeft zich kunnen aanmelden om een dienst mee te maken. We gaan in Juli van start met maximaal 50 mensen in de kerk en de kinderen van de kindernevendienst in de Ontmoeting. In de kerk kunnen de aangemelde mensen de opname van de de kerkdienst meemaken die via de website kerkdiensten te beluisteren is. We gebruiken hiervoor gemeentezang uit eerder opgenomen diensten. Voor de kerkdiensten gebruiken we het voorgeschreven protocol. Hiervan is een stroomschema gemaakt dat u HIER kunt vinden. Met de mensen in de kerk, de luisteraars thuis hopen we zo met elkaar in de maand Juli verbonden te blijven. Tijdens deze diensten is er een collectemoment. De behoefte aan een bijdrage blijft in deze moeilijke tijd bij alle collectedoelen onverminderd aanwezig. Vaak is die behoefte nu zelfs groter. Er zijn al veel mooie initiatieven genomen om elkaars aanwezigheid toch te voelen. Ook hier kunnen we op, een andere manier, toch met elkaar samen werken om ondersteuning te bieden. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u alsnog een dienst meemaken dan kunt u kijken of er nog plaats is via

Dat kan via de Tikkie-app op uw telefoon waarmee deze QR code kan worden gescand.
Maar natuurlijk kan het ook via:

NL25 RABO 0373 4109 99
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Graag met vermelding van Noordoost en de zondag(en) waar uw collecte voor bestemd is.

Er kan in beide gevallen één gift worden gedoneerd, deze zal evenredig verdeeld worden over de genoemde doelen.

Uw bijdrage voor de voedselbank kunt u brengen bij Marga Dik, Rhapsodiestraat 3. Voor de maand juli is er vraag naar rijst, pasta, houdbare melk.

Over hoe we de kerkdienst na Juli vorm zullen geven, wordt nog nagedacht. Ook wordt er hard gewerkt aan de mogelijkheid om de dienst met beeld uit te zenden.