De Paaskaars

Samen op afstand kerk-zijn is een pittige opgave. Gelukkig zijn er veel initiatieven: de online goed voorbereide kerkdiensten, activiteiten van de kindernevendienst, een uitgebreide nieuwsbrief, het via filmpjes doorgeven van een brandende kaars aan elkaar, de liturgische bloemschikkingen, de postlopers, het versturen van kaarten naar gemeenteleden….enz. Daar kwam in de Stille Week nog een idee bij. Op een gepaste manier – en met toestemming van de betrokkenen – werd op foto vastgelegd het uitdragen van de Paaskaars op Goede Vrijdag en het indragen van de nieuwe Paaskaars in de Paaswake. Doel was om ook op deze manier gemeenteleden hierbij te betrekken en getuige te laten zijn van dat op Goede Vrijdag het Licht uit het zicht verdween, maar een dag later verscheen het licht van Christus, teken van hoop!