OntmoETEN

We gaan weer een nieuw seizoen starten met OntmoETEN. De reacties van het vorige seizoen waren van de meeste mensen erg positief: sommige mensen die we in de kerk zien kennen we alleen van gezicht; “Goede morgen” of: “Nog een fijne zondag toegewenst”, maar verder kennen we elkaar soms niet. Dan is het goed om een aantal keren bij elkaar te komen, samen wat te eten, en dan over een bepaald onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen. En na een seizoen ken je de mensen uit de groep beter. Een stukje gemeenteopbouw. Soms hoor je mensen zeggen: ik ken zo weinig gemeenteleden. Juist daarom zou het fijn zijn als deze mensen willen meedoen. Maar ook degenen die al jaren deelnemen of opnieuw mee willen doen zijn uiteraard van harte welkom voor dit nieuwe seizoen.
We hebben inmiddels, naast een groot aantal gespreksonderwerpen, ook een aantal spellen, met tekstkaarten, die goede gesprekken op gang helpen, en waar het dan niet nodig is zelf een onderwerp te bedenken. Maar als u over een bepaald onderwerp graag met elkaar wilt praten, dan kan dat natuurlijk ook!
Net als afgelopen seizoen zijn we van plan om groepen (van 6 personen) samen te stellen die overdag of ’s avonds bij elkaar komen om samen te eten en samen te praten  en zo elkaar beter te leren kennen.

U kunt verdere informatie vragen of zich alvast opgeven bij

Sjoerdtje de Vries (tel 5348890)  mail:                             of
Jan Ruimerman (tel. 3661361) mail:

Op zondag 13 oktober is de indeling van de groepen bekend en na de dienst komen we dan bij elkaar in de Ontmoeting voor uitleg en om per groep de eerste datum af te spreken.