Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd

Het thema van de liturgische bloemschikkingen in de 40-dagentijd is “Met Jezus op weg naar een nieuw begin”. We volgen Jezus op zijn weg door Jeruzalem tijdens belangrijke momenten uit het paasverhaal. Er wordt gelezen uit het evangelie volgens Lucas. Elke zondag ziet u een sobere schikking van 8 vazen die bekleed zijn met riet en gevuld met water. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. Het riet staat voor buigzaamheid. De 40-dagentijd is een periode om bekende routines opnieuw te bekijken en meebewegen op het getij van het liturgisch jaar. Elke zondag zullen de flessen in een andere, betekenisvolle, vorm geplaatst worden.

Zondag 21 april PASEN
Vandaag vieren we Pasen, Jezus is opgestaan. De vazen staan in de vorm van een hart, een beeld van liefde. De gebruikte bloemen zijn voorjaarsbloemen en -bollen, zij zijn tekenen van nieuw leven, van een nieuw begin, van opstanding!

 

 

Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
Met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.

 

 

 

 

 

18 april Witte donderdag en 19 april Goede vrijdag

De verhalen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn niet verbonden aan hoop, toekomst, maar aan het moment, daarom worden 7 vazen/potjes gebruikt, het getal van de volheid.
In de schikking van Witte Donderdag worden 6 vazen in een cirkel geplaatst, 1 in het midden. De 6 symboliseren de discipelen en ook de 6 werken van barmhartigheid. In het midden staat een viooltje, teken van nederigheid. De bloemen zijn wit (zuiverheid).
In de schikking van Goede Vrijdag staan de 7 vazen met rode (lijden) tulpen in de vorm van een Latijns kruis. Daaromheen ligt houtskool: “uit stof gevormd, tot stof terugkeren”.

Zondag 14 april
In de kerkdienst van deze zesde zondag van de 40-dagentijd staat de doop centraal. Ook het liturgisch bloemwerk van deze zondag staat in het teken van de doop. De vazen zijn geplaatst in de vorm van de letter Griekse letter Alpha, begin. Om de vorm te benadrukken zijn takken gebruikt. Het water, symbool van nieuw leven, loopt tussen de vazen door. In het midden staan drie witte rozen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 7 april
Deze zondag lezen we over Jezus die verloochend wordt. Dit hebben we willen weergeven door de vazen in twee halve cirkels te zetten die zich van elkaar afkeren. Hierin zien we ontkenning, afwijzing, verraad. De geknakte bloemen en het gebogen gras versterken dit beeld en laten ook zien hoe Petrus zich voelde toen hij zich realiseerde wat hij gedaan had. We gebruiken gele bloemen in de betekenis van verraad. De dieppaarse, bloemen zijn teken van ontreddering, berouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 31 maart
Deze zondag lezen we hoe Jezus op de Olijfberg gevangen genomen wordt. De acht vazen staan strak in een vierkant als een onbenaderbare vesting, een gevangenis. Jezus gaat een moeilijke weg. Hij voelt zich bang en alleen en bidt tot zijn Vader. In de schikking zit lathyrus wat moed, sterkte betekent. Ondanks alle donkerte blinkt er op deze vierde zondag van de 40-dagentijd al iets van het licht van Pasen. Daarom is er ook roze in de schikking gebruikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 24 maart
Deze zondag vieren wij met elkaar het avondmaal. De lezing uit Lucas vertelt ons hoe Jezus nog een laatste keer, in verbondenheid met zijn leerlingen, brood en wijn wil delen. “Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken”. We zijn onderweg naar Pasen, een nieuw begin. Daarom staan de vazen nu in een 8-hoek, de vorm tussen het vierkant (menselijke wereld) en de cirkel ( goddelijke wereld, eeuwigheid). In de schikking gebruiken we teer, nieuw groen.

In breken en delen
bloeit leven op
als tere bloesem
aan een boom
na de winter.

 

 

 

 

 

Zondag 17 maart
Vandaag lezen we dat Jezus handelaars uit de tempel jaagt: “het huis van God moet een huis van gebed zijn”. In de schikking staan de vazen in een cirkel (symbool van eeuwigheid). De vorm van de cirkel wordt benadrukt door een krans van klimop. In de vazen zijn paarse tulpen geplaatst. In de christelijke traditie is de tulp het symbool van gebed. Tulpen richten zich op en ontvouwen hun kelkbladeren om zegen te kunnen ontvangen. Paars is de liturgische kleur van de 40-dagentijd en betekent bezinning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 10 maart
Vandaag lezen we hoe Jezus vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem gaat.
De 8 vazen vormen de twee kanten van de weg. Met buxus/palmblad (overwinning) en gebogen takken in de vazen wordt als het waren een poort geschikt.

 

‘Een waas groen
in de bomen
lente leven
de doodse winter voorbij?
Een mens vol hoop,
geloof en liefde,
in hart en ziel,
wordt bejubeld
met palmtakken – altijd groen.
Groen tussen stenen.
Leven sterker dan dood?’