Kruiswegstaties 2019

In de veertigdagentijd, vanaf zondag 10 maart, hangen in de Julianakerk de kruiswegstaties van Margaret van Dijken- Baars uit Veere. Veertien opvallende werken, vol symboliek en emoties. Uitgangspunt was de verbeelding van Christus’ kruisweg door Jan Toorop. De gelijkenis met de veertien staties van Jan Toorop is duidelijk aanwezig. Toch heeft Margarets werk een sterk eigen karakter, omdat ze Jezus bewust niet heeft afgebeeld, maar hij toch diep aanwezig is.“Je voelt hem. Je ziet hem in zijn gewaad, z’n hand, het kruis. Je mist hem niet”. Misschien zal het opvallen, dat er veel vrouwen staan afgebeeld in deze kruiswegstaties. Zij schrijft hierover “ Vrouwen hebben altijd een grote rol gespeeld in de kerk, meestal achter de schermen. Maar ze waren er altijd. Ook het verhaal van Veronica heb ik afgebeeld. Zij wist de tranen van het gezicht van Jezus ”.