Eetgroep voor ouderen “de Dis”

Sinds kort is er in onze wijkgemeente een eetgroep voor alleenwonende ouderen. Deze groep is ontstaan naar aanleiding van het pastorale jaarthema ”eenzaamheid”. Dit onderwerp is op verschillende plaatsen besproken, in de vergadering van de ouderlingen, op de bijeenkomst voor bezoekmedewerkers en in de huiskamergesprekken van deze winter. Het is voor veel mensen van groot belang, het gevoel te hebben ergens “bij te horen”, deel uit te maken van een groter geheel. Met regelmaat samen eten in een vaste groep , maakt dat je mensen beter leert kennen, dat je gekend wordt. Om dit te realiseren hebben we de ‘OntmoEten” groepen in onze gemeente. Mensen op hoge leeftijd, die al langer niet meer zelf koken, maar nog wel zelfstandig wonen, sluiten zich hier niet zo gemakkelijk bij aan. En juist voor hen hebben we “de Dis” in het leven geroepen.

Er zijn op dit moment twee groepen. Zij eten eens in de twee weken samen in “ de Ontmoeting” , het gebouw achter de Julianakerk. De ene groep komt elke eerste en derde vrijdag van de maand samen en de tweede groep elke tweede en vierde vrijdag. De groepen bestaan uit maximaal 10 personen. We leggen het accent op groepsvorming en participatie van de deelnemers in het geheel. Elke groep heeft twee begeleiders. De begeleiders doen de boodschappen. Meestal bespreken we met de disgenoten wat er de volgende keer gegeten zal worden. De deelnemers doen mee met het voorbereiden van de maaltijd, er is altijd genoeg te snijden! De begeleiders zorgen voor het “koken en bakken” . Als er iets gemaakt wordt, dat veel tijd vergt, doen de begeleiders deze voorbereiding thuis.

 

Opzet programma:
– 10.30 uur koffie/thee drinken. Deelnemers die slecht ter been zijn worden gehaald en later weer thuis gebracht.
– 11.00 uur start voorbereiden van de maaltijd. De disgenoten helpen zoveel mogelijk mee.
– 12.30 uur samen eten
– We vragen een bijdrage van € 4,- per keer.
– Om 13.30 uur is de maaltijd klaar. Na het afruimen van de tafel gaat een van de begeleiders deelnemers naar huis brengen. De ander doet met twee deelnemers de afwas.

De eerste ervaringen met “ de Dis” zijn positief. Er ontstaan mooie gesprekken. Samen eten is niet alleen lekker, maar ook heel gezellig. Na enkele keren samen eten wordt de groep echt een groep! Je leert elkaar kennen, maakt ook de zondag erna in de kerk gemakkelijker een praatje. Dit alles wordt als heel waardevol ervaren.

Wilt u hier meer over weten?
Neem dan contact op met Marga Dik, Ineke ten Kleij, Corry Ebbe